Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 Khối Vận hành - Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng Hồ Chí Minh 16/08/2022
2 Khối Vận hành - Chuyên viên Vận hành tỉnh (Đà Nẵng) Đà Nẵng 15/08/2022
3 Khối Vận hành - Chuyên viên Vận hành tỉnh (Huế) Thừa Thiên Huế 08/08/2022
4 Khối Vận hành - Chuyên viên Giám sát sau giải ngân Hà Nội 03/08/2022
5 PTF - Chuyên viên Phát triển ứng dụng (Dev) Hà Nội 02/08/2022
6 Khối Vận hành - Chuyên viên Vận hành tỉnh (Nghệ An) Nghệ An 25/07/2022
7 Khối Vận hành - Chuyên viên chính/ Chuyên viên Xử lý tín dụng Khách hàng Doanh nghiệp Hà Nội 22/07/2022
8 Khối Vận hành - Chuyên viên chính/ Chuyên viên Xử lý Tín dụng Khách hàng Cá nhân Hà Nội 22/07/2022
9 Khối Phê duyệt Tín dụng - Chuyên viên Thẩm định Tín chấp KHCN Hà Nội 18/07/2022
10 Khối Phê duyệt tín dụng - Chuyên gia Phê duyệt tín dụng bán lẻ Hà Nội 14/07/2022
11 Chuyên viên cao cấp Giám sát tín dụng Hà Nội 11/07/2022
12 Khối QTRR - CVC/ CVCC Mô hình rủi ro tín dụng Hà Nội 11/07/2022
13 Khối Phê duyệt tín dụng - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Thẩm định Khách hàng doanh nghiệp lớn, Đầu tư và Định chế tài chính Hà Nội 05/07/2022
14 Khối KHDN - Chuyên viên chính Sản phẩm tín dụng Khách hàng doanh nghiệp Hà Nội 05/07/2022
15 Khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính - Chuyên viên Kinh doanh Tiền tệ ngoại hối Miền Bắc Hà Nội 04/07/2022
16 Khối Phê duyệt tín dụng - Chuyên viên Hỗ trợ phê duyệt Hà Nội 07/06/2022
17 Khối Quản trị và Phát triển Nguồn nhân lực - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Tuyển dụng Hà Nội 06/06/2022
18 Khối Công nghệ Ngân hàng số - Chuyên viên Cao cấp/chuyên viên chính/chuyên viên hỗ trợ người dùng Hà Nội 06/06/2022
19 Khối Công nghệ Ngân hàng số - Chuyên viên Cao cấp/ Chuyên viên Chính/ Chuyên viên Giám sát và Quản trị ứng dụng Hà Nội 06/06/2022
20 Khối Phê duyệt tín dụng - Chuyên viên Thẩm định Thế chấp KHCN Hà Nội 03/06/2022
Việc làm theo địa điểm
Join Our Talent Network

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.