Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 PTF - Trưởng nhóm Phân tích rủi ro Hà Nội 04/10/2022
2 PTF - Trưởng nhóm chính sách rủi ro Hà Nội 04/10/2022
3 Trưởng nhóm Giao dịch viên - Bình Phước Bình Phước 27/09/2022
4 Trưởng nhóm Khách hàng Doanh nghiệp - Quảng Nam Quảng Nam 26/09/2022
5 PTF - Trưởng nhóm Thẩm định hồ sơ Hà Nội 26/09/2022
6 PTF - Trưởng nhóm Phê duyệt tín dụng Hà Nội 26/09/2022
7 Trưởng nhóm Giao dịch viên - Tiền Giang Tiền Giang 20/09/2022
8 Khối XLN - CV/CVC/CVCC Xử lý nợ địa bàn Đồng Nai
Bình Dương
14/09/2022
9 Khối XLN - CV Tố tụng địa bàn Miền Nam Hồ Chí Minh 14/09/2022
10 Khối XLN - CV Thu giữ và xử lý tài sản bảo đảm Hồ Chí Minh 14/09/2022
11 Khối KHCN - Chuyên viên chính Nghiên cứu và Phân tích Thị trường Hà Nội 14/09/2022
12 Khối KHCN - Giám đốc Nghiên cứu và Phân tích Thị trường Hà Nội 14/09/2022
13 Khối Nguồn vốn & Thị trường Tài chính - Chuyên viên Kinh doanh Phái sinh Ngoại hối Hà Nội 14/09/2022
14 Trưởng nhóm Giao dịch viên - Châu Đốc, An Giang An Giang 13/09/2022
15 Khối KHDNL - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Phân tích thị trường và Nhận diện nhóm khách hàng Hà Nội 12/09/2022
16 PTF - Trưởng nhóm Chính sách rủi ro Hà Nội 08/09/2022
17 PTF - Trưởng nhóm/Chuyên gia Phân tích rủi ro Hà Nội 08/09/2022
18 Khối KHDNL - CVCC Phân tích thị trường và nhận diện nhóm khách hàng Hồ Chí Minh 06/09/2022
19 Trưởng nhóm Khách hàng Cá nhân - Huế Thừa Thiên Huế 06/09/2022
20 Khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính - Chuyên viên chính/ Chuyên viên Kinh doanh lãi suất Hà Nội 05/09/2022
Join Our Talent Network

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.