Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 Chuyên viên kế toán và Nhân sự hành chính - ̣Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định giá Thành Công (S-Value) Hà Nội 12/08/2022
2 Khối Tài chính & Kế hoạch - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên BSM (Quản lý bảng cân đối) Hà Nội 12/08/2022
3 Ban Truyền thông & Tiếp thị - Chuyên viên chính Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 10/08/2022
4 Khối Xử lý nợ - Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Quản trị Danh mục Xử lý nợ Hà Nội 08/08/2022
5 Khối Xử lý nợ - Chuyên viên Xử lý nợ Tại Hà Nội Hà Nội 08/08/2022
6 Khối QTRR - Chuyên viên Cao cấp Chính sách tài sản đảm bảo Hà Nội 08/08/2022
7 Khối Tài chính & Kế hoạch - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên ALM Hà Nội 04/08/2022
8 PTF - Chuyên viên chính Quản trị rủi ro danh mục Hà Nội 02/08/2022
9 PTF - Trưởng nhóm chính sách rủi ro Hà Nội 02/08/2022
10 PTF - Chuyên viên cao cấp Chính sách rủi ro Hà Nội 02/08/2022
11 Chuyên viên/chuyên viên chính/chuyên viên cao cấp Khách hàng cá nhân - Khu vực Hải Dương Hải Dương 01/08/2022
12 Khối KHCN - Chuyên viên chính/ Chuyên viên Phát triển kênh đối tác và quản lý bán chéo qua đối tác chiến lược Hà Nội 29/07/2022
13 Chuyên viên Khách hàng Hoạt động - Quảng Nam Quảng Nam 28/07/2022
14 Chuyên viên Khách hàng Hoạt động - Đắk Lắk Đắk Lắk 28/07/2022
15 Khối Vận hành - Chuyên viên chính/ Chuyên viên Xử lý tín dụng Khách hàng Doanh nghiệp Hà Nội 22/07/2022
16 Khối Vận hành - Chuyên viên chính/ Chuyên viên Xử lý Tín dụng Khách hàng Cá nhân Hà Nội 22/07/2022
17 Khối Vận hành - CVC/CV Điều vận Tài sản Hà Nội 21/07/2022
18 Khối QTRR - Chuyên viên quản trị rủi ro Môi trường và Xã hội (E&S Officer) Hà Nội 20/07/2022
19 Khối KHDN - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Sản phẩm Tài trợ thương mại Khách hàng Doanh nghiệp Hà Nội 19/07/2022
20 Khối Tài chính và Kế hoạch - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/Chuyên viên Quản lý MIS Hà Nội 13/07/2022
Việc làm theo địa điểm
Join Our Talent Network

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.