Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 Khối QTRR - Chuyên viên Khung Quản trị rủi ro Hà Nội 01/12/2022
2 Khối QTRR - Chuyên viên Quản lý Danh mục Tín dụng Hà Nội 01/12/2022
3 Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Chi nhánh Cà Mau Cà Mau 30/11/2022
4 PTF - Trưởng phòng Quản lý danh mục rủi ro tín dụng Hà Nội 29/11/2022
5 PTF - Trưởng phòng Quản lý mô hình Rủi ro tín dụng Hà Nội 29/11/2022
6 PTF - Trưởng nhóm/Chuyên gia Quản trị cơ sở dữ liệu (DBA) Hà Nội 24/11/2022
7 PTF - Chuyên gia/Chuyên viên Quản lý Chính sách An ninh thông tin Hà Nội 22/11/2022
8 PTF - Chuyên gia/Chuyên viên Vận hành An ninh thông tin Hà Nội 22/11/2022
9 Khối XLN - CV Phân tích dữ liệu Thu hồi nợ Hà Nội 18/11/2022
10 Khối vận hành - Chuyên viên chính Quản trị Nghiệp vụ đa kênh Hà Nội 16/11/2022
11 Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Cà Mau Cà Mau 15/11/2022
12 PTF - Chuyên viên Thẩm định qua điện thoại Hà Nội 15/11/2022
13 PTF - Chuyên viên Phê duyệt tín dụng Hà Nội 15/11/2022
14 Khối Quản trị và Phát triển Nguồn nhân lực - Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính/ Chuyên viên Quản lý Ngân sách & Chính sách Lương,thưởng & Phúc lợi Hà Nội 08/11/2022
15 Khối QTRR - Chuyên viên quản trị rủi ro Môi trường và Xã hội (E&S Officer) Hà Nội 03/11/2022
16 Ban Truyền thông và Tiếp thị - Chuyên viên Truyền thông nội bộ Hà Nội 03/11/2022
17 PTF - CVCC Quản Lý Thu Hồi Nợ Ngoại Bảng Bên Thứ Ba Hồ Chí Minh 02/11/2022
18 PTF - CVCC Chiến lược Thu hồi nợ Hồ Chí Minh 02/11/2022
19 Khối Quản trị và Phát triển Nguồn nhân lực - Chuyên viên Tuyển dụng Hà Nội 02/11/2022
20 Khối Vận hành - Chuyên viên Cụm Kho quỹ tập trung Hồ Chí Minh 28/10/2022
Việc làm theo địa điểm
Join Our Talent Network

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.