Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 Ban Truyền thông & Tiếp thị - Chuyên viên Truyền thông nội bộ Hà Nội 16/08/2022
2 Ban Truyền thông và Tiếp thị - Chuyên viên Truyền thông đại chúng Hà Nội 16/08/2022
3 Khối vận hành - Chuyên viên chính Quản trị Nghiệp vụ đa kênh Hà Nội 15/08/2022
4 Khối Tài chính & Kế hoạch - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên BSM (Quản lý bảng cân đối) Hà Nội 12/08/2022
5 Ban Truyền thông & Tiếp thị - Chuyên viên chính Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 10/08/2022
6 Khối Xử lý nợ - Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Quản trị Danh mục Xử lý nợ Hà Nội 08/08/2022
7 CV/CVC Quản lý Chất lượng Dịch vụ - Khối KHCN Hồ Chí Minh 08/08/2022
8 Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Khu vực HCM Hồ Chí Minh 08/08/2022
9 Khối Xử lý nợ - Chuyên viên Thu hồi nợ hiện trường Hồ Chí Minh 05/08/2022
10 Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Chi nhánh Cà Mau Cà Mau 04/08/2022
11 Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Bình Dương Bình Dương 04/08/2022
12 Khối Tài chính & Kế hoạch - Chuyên viên Báo cáo Thống kê Hà Nội 04/08/2022
13 Chuyên viên Khách hàng ưu tiên - Khu vực Thanh Hóa Thanh Hóa 02/08/2022
14 PTF - Chuyên viên chính Quản trị rủi ro danh mục Hà Nội 02/08/2022
15 PTF - Chuyên Viên Quản lý an toàn thông tin Hà Nội 02/08/2022
16 CV/CVC/CVCC Quản lý chiến dịch & Kênh bán KHDN - Tp. HCM Hồ Chí Minh 01/08/2022
17 Khối KHCN - Chuyên viên chính/ Chuyên viên Phát triển kênh đối tác và quản lý bán chéo qua đối tác chiến lược Hà Nội 29/07/2022
18 CVCC/CVC/CV Quản lý rủi ro thẻ - Khối Vận Hành Hà Nội 27/07/2022
19 Khối KHCN - Giám đốc Kiểm soát và Nâng cao Chất lượng Dịch vụ Hà Nội 27/07/2022
20 Khối Vận hành - CVC/CV Điều vận Tài sản Hà Nội 21/07/2022
Việc làm theo địa điểm
Join Our Talent Network

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.