Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 PTF - Chuyên viên chính Quản trị rủi ro danh mục Hà Nội 04/10/2022
2 Khối Vận hành - Chuyên viên chính/ Chuyên viên Xử lý Tín dụng Khách hàng Cá nhân Hà Nội 04/10/2022
3 Khối Vận hành - Chuyên viên chính/ Chuyên viên Xử lý tín dụng Khách hàng Doanh nghiệp Hà Nội 04/10/2022
4 Khối Tài chính & Kế hoach - Chuyên viên Quản lý chi tiêu nội bộ (Kế toán nội bộ) Hà Nội 04/10/2022
5 Giao dịch viên - Khu vực Hà Tĩnh Hà Tĩnh 03/10/2022
6 PTF - Giám đốc Quản trị rủi ro Hà Nội 30/09/2022
7 Khối KHCN - CVC/CV Phát triển kênh đối tác và quản lý bán chéo qua đối tác chiến lược Hồ Chí Minh 28/09/2022
8 Giao dịch viên - Kiên Giang Kiên Giang 28/09/2022
9 Trưởng nhóm Giao dịch viên - Bình Phước Bình Phước 27/09/2022
10 Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Long An Long An 27/09/2022
11 Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Tiền Giang Tiền Giang 27/09/2022
12 Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Đồng Nai Đồng Nai 27/09/2022
13 Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Bình Dương Bình Dương 27/09/2022
14 Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - An Giang An Giang 27/09/2022
15 Giao dịch viên - KV Đà Nẵng Đà Nẵng 22/09/2022
16 Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Khu vực HCM Hồ Chí Minh 21/09/2022
17 Giao dịch viên - Khu vực Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 21/09/2022
18 PTF - Chuyên viên cao cấp BI Hà Nội 20/09/2022
19 Trưởng nhóm Giao dịch viên - Tiền Giang Tiền Giang 20/09/2022
20 Giám đốc Dịch vụ Khách hàng - Chi nhánh Bình Dương Bình Dương 20/09/2022
Join Our Talent Network

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.