Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 PTF - Giám đốc Nhân sự Hà Nội 30/09/2022
2 PTF - Giám đốc Quản trị rủi ro Hà Nội 30/09/2022
3 PTF - Trưởng nhóm Thẩm định hồ sơ Hà Nội 26/09/2022
4 PTF - Trưởng nhóm Phê duyệt tín dụng Hà Nội 26/09/2022
5 PTF - Chuyên viên Tuyển dụng Hà Nội 26/09/2022
6 PTF - Chuyên viên chính Kế toán tổng hợp Hà Nội 21/09/2022
7 PTF - Chuyên viên Kế toán thanh toán Hồ Chí Minh 20/09/2022
8 PTF - Chuyên viên cao cấp BI Hà Nội 20/09/2022
9 PTF - Chuyên viên cao cấp Kế toán tổng hợp (Báo cáo IFRS) Hà Nội 20/09/2022
10 PTF - Chuyên viên Phân tích dữ liệu Hà Nội 20/09/2022
11 PTF - Chuyên viên Thẩm định hồ sơ Hà Nội 12/09/2022
12 PTF - Chuyên viên Phê duyệt tín dụng Hà Nội 09/09/2022
13 PTF - Chuyên viên Thẩm định qua điện thoại Hà Nội 09/09/2022
14 PTF - Chuyên viên chính Quản trị rủi ro danh mục Hà Nội 08/09/2022
15 PTF - Chuyên viên Phân tích rủi ro Hà Nội 08/09/2022
16 PTF - Chuyên Viên Quản lý an toàn thông tin Hà Nội 08/09/2022
17 PTF - Chuyên viên cao cấp BI Hà Nội 08/09/2022
18 PTF - Fresher Developer Hà Nội 08/09/2022
19 PTF - Chuyên viên Cao cấp Rủi ro hoạt động Hà Nội 08/09/2022
20 PTF - Trưởng nhóm Chính sách rủi ro Hà Nội 08/09/2022
Join Our Talent Network

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.