Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 PTF - Chuyên viên Phân tích rủi ro Hà Nội 04/10/2022
2 PTF - Chuyên viên chính Quản trị rủi ro danh mục Hà Nội 04/10/2022
3 PTF - Chuyên viên cao cấp Chính sách rủi ro Hà Nội 04/10/2022
4 PTF - Chuyên viên Cao cấp Rủi ro hoạt động Hà Nội 04/10/2022
5 Khối Phê duyệt Tín dụng - Chuyên viên Thẩm định Tín chấp KHCN Hà Nội 04/10/2022
6 Khối Vận hành - Chuyên viên chính/ Chuyên viên Xử lý Tín dụng Khách hàng Cá nhân Hà Nội 04/10/2022
7 Khối Vận hành - Chuyên viên chính/ Chuyên viên Xử lý tín dụng Khách hàng Doanh nghiệp Hà Nội 04/10/2022
8 Khối Tài chính & Kế hoach - Chuyên viên Quản lý chi tiêu nội bộ (Kế toán nội bộ) Hà Nội 04/10/2022
9 Khối QTRR - Chuyên viên chính/Chuyên viên Cao cấp Chính sách tài sản đảm bảo Hà Nội 04/10/2022
10 Khối Pháp chế tuân thủ - Chuyên viên Kiểm soát tuân thủ khu vực Hồ Chí Minh 04/10/2022
11 Khối Vận hành - Chuyên viên chính/Chuyên viên Chuyển tiền Quốc tế Hà Nội 04/10/2022
12 Giao dịch viên - Khu vực Hà Tĩnh Hà Tĩnh 03/10/2022
13 Chuyên viên Vận hành tỉnh - Long An Long An 29/09/2022
14 Chuyên viên Khách hàng ưu tiên - Khu vực Bắc Giang Bắc Giang 29/09/2022
15 Chuyên viên quỹ - Bình Phước Bình Phước 28/09/2022
16 Khối Vận hành - Chuyên viên vận hành ATM&POS Hồ Chí Minh 28/09/2022
17 Giao dịch viên - Kiên Giang Kiên Giang 28/09/2022
18 Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Chi nhánh Cần Thơ Cần Thơ 27/09/2022
19 Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Kiên Giang Kiên Giang 27/09/2022
20 Trưởng nhóm Giao dịch viên - Bình Phước Bình Phước 27/09/2022
Join Our Talent Network

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.