Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
121 Giao dịch viên khách hàng doanh nghiệp lớn - Sở giao dịch Hà Nội 13/05/2022
122 Chuyên viên khách hàng ưu tiên - Khu vực Vĩnh Phúc (TA01) Vĩnh Phúc 04/01/2022
123 Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Khu vực Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh (TA01) Hà Nội
Vĩnh Phúc
Bắc Ninh
04/01/2022
124 Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Khu vực Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh (TA01) Hà Nội
Vĩnh Phúc
Bắc Ninh
04/01/2022
125 Chuyên viên khách hàng ưu tiên - Khu vực Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh (TA01) Hà Nội
Vĩnh Phúc
Bắc Ninh
04/01/2022
126 Chuyên viên khách hàng ưu tiên - Khu vực Long Biên (Hà Nội) (TA01) Hà Nội 04/01/2022
127 Trưởng nhóm Giao dịch viên - Khu vực Hà Nội, Bắc Ninh (TA01) Hà Nội
Bắc Ninh
04/01/2022
128 Trưởng nhóm khách hàng cá nhân - Khu vực Hà Nội (TA01) Hà Nội 04/01/2022
129 Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Khu vực Hà Nội (TA01) Hà Nội 04/01/2022
130 Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Khu vực Vĩnh Phúc (TA01) Vĩnh Phúc 04/01/2022
131 Chuyên viên khách hàng ưu tiên - Khu vực Hà Nội (TA01) Hà Nội 04/01/2022
132 Trưởng nhóm khách hàng ưu tiên - Khu vực Hà Nội (TA01) Hà Nội 04/01/2022
133 Chuyên viên khách hàng hoạt động - Khu vực Hà Nội (TA01) Hà Nội 04/01/2022
134 Trưởng nhóm khách hàng doanh nghiệp - Khu vực Hà Nội (TA01) Hà Nội 04/01/2022
Việc làm theo địa điểm
Join Our Talent Network

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.