Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
61 Khối QTRR - Chuyên viên quản trị rủi ro Môi trường và Xã hội (E&S Officer) Hà Nội 03/11/2022
62 Ban Truyền thông và Tiếp thị - Chuyên viên Truyền thông nội bộ Hà Nội 03/11/2022
63 Khối Pháp chế và Tuân thủ - Chuyên viên Pháp chế Khách hàng Cá nhân Hà Nội 03/11/2022
64 PTF - Chuyên viên Tuyển dụng Hà Nội 03/11/2022
65 Khối Quản trị và Phát triển Nguồn nhân lực - Chuyên viên Tuyển dụng Hà Nội 02/11/2022
66 Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Nam Định Nam Định 31/10/2022
67 Khối Vận hành - Chuyên viên Cụm Kho quỹ tập trung Hồ Chí Minh 28/10/2022
68 Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng Hà Nội 27/10/2022
69 Khối vận hành - Chuyên viên/Chuyên viên chính Thanh toán và Đối soát thẻ Nội địa (Đối soát quỹ ATM) Hà Nội 26/10/2022
70 Khối KHCN - Chuyên Gia Thiết kế UI/UX Sản phẩm Ngân hàng số Hà Nội 14/10/2022
71 Khối KHDNL - Giám đốc Quan hệ khách hàng doanh nghiệp lớn (RM) Hà Nội 14/10/2022
72 Khối KHDNL - Giám đốc Quan hệ khách hàng doanh nghiệp lớn cao cấp (SRM) Hà Nội 14/10/2022
73 Khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Kinh doanh giấy tờ có giá Hà Nội 12/10/2022
74 Khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính - Chuyên viên Kinh doanh Tiền tệ ngoại hối Miền Nam Hồ Chí Minh 12/10/2022
75 Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Khu vực Hà Nội Hà Nội 11/10/2022
76 Giao dịch viên - Khu vực Hà Nội Hà Nội 11/10/2022
77 Chuyên viên cao cấp Phát triển chương trình và Quản lý kế hoạch Bancassurance Hà Nội 11/10/2022
78 Giao dịch viên - Khu vực Hải Phòng Hải Phòng 10/10/2022
79 Giao dịch viên - Nha Trang Khánh Hòa 10/10/2022
80 Khối Quản trị và Phát triển Nguồn nhân lực - Chuyên gia/ Chuyên viên Cao cấp Quản lý Nhân tài Hà Nội 10/10/2022
Việc làm theo địa điểm
Join Our Talent Network

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.