Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 CV/CVC Quản lý Chất lượng Dịch vụ - Khối KHCN Hồ Chí Minh 08/08/2022
2 Khối KHCN - Chuyên viên chính/ Chuyên viên Phát triển kênh đối tác và quản lý bán chéo qua đối tác chiến lược Hà Nội 29/07/2022
3 Khối KHCN - Giám đốc Kiểm soát và Nâng cao Chất lượng Dịch vụ Hà Nội 27/07/2022
4 Khối KHCN - Giám đốc Hỗ trợ kinh doanh và Thúc đẩy bán Hà Nội 25/07/2022
5 Khối Vận hành - Chuyên viên chính/ Chuyên viên Xử lý Tín dụng Khách hàng Cá nhân Hà Nội 22/07/2022
6 Khối KHCN - CVCC/CVC/CV Phát triển Đối tác liên kết Hồ Chí Minh 18/07/2022
7 Khối Phê duyệt Tín dụng - Chuyên viên Thẩm định Tín chấp KHCN Hà Nội 18/07/2022
8 Khối Phê duyệt tín dụng - Chuyên gia Phê duyệt tín dụng bán lẻ Hà Nội 14/07/2022
9 Khối KHCN - Chuyên viêncao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Phát triển và Quản lý chương trình Khách hàng ưu tiên Hà Nội 07/07/2022
10 Khối KHCN - Chuyên Gia Thiết kế UI/UX Sản phẩm Ngân hàng số Hà Nội 07/07/2022
11 Khối KHCN - Chuyên viên chính/ Chuyên viên Quản lý Chất lượng Dịch vụ Hà Nội 30/06/2022
12 Khối KHCN - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Phát triển mạng lưới và ATM Hà Nội 30/06/2022
13 Khối KHCN - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Định vị giá trị và Quản lý trải nghiệm khách hàng Hà Nội 23/06/2022
14 Khối KHCN - Chuyên gia Phát triển sản phẩm Dự án Digital Banking Hà Nội 16/06/2022
15 Khối KHCN - Chuyên viên chính/ Chuyên viên triển khai hệ thống Ngân hàng giao dịch KHCN Hà Nội 14/06/2022
16 Khối KHCN - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Phát triển Dịch vụ Trả lương Hà Nội 10/06/2022
17 Khối KHCN - Chuyên gia/ Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Phát triển kinh doanh Ngân hàng số Digital banking Hà Nội 10/06/2022
18 Khối KHCN - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Quản trị danh mục và Chính sách Khách hàng Hà Nội 07/06/2022
19 Khối KHDN - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Marketing Khách hàng Doanh nghiệp Hà Nội 06/06/2022
20 Khối KHCN -Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Phát triển đối tác liên kết Hà Nội 06/06/2022
Việc làm theo địa điểm
Join Our Talent Network

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.