Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
21 Khối XLN - CV Tố tụng địa bàn Miền Nam Hồ Chí Minh 14/09/2022
22 Khối XLN - CV Thu giữ và xử lý tài sản bảo đảm Hồ Chí Minh 14/09/2022
23 Khối Khách hàng Doanh nghiệp - Giám đốc Quản lý Chiến dịch và Kênh bán KHDN Hồ Chí Minh 14/09/2022
24 Khối Khách hàng Doanh nghiệp - Giám đốc Hỗ trợ Kinh doanh KHDN Hồ Chí Minh 14/09/2022
25 Khối Tài chính & Kế hoạch - Giám đốc Quản trị hiệu quả & MIS Hà Nội 14/09/2022
26 Khối KHCN - Giám đốc Nghiên cứu và Phân tích Thị trường Hà Nội 14/09/2022
27 Khối KHCN - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Phát triển Dịch vụ Quản lý khách hàng sau bán KHCN (After Sale) Hà Nội 14/09/2022
28 Khôi KHCN - Chuyên viên Phát triển sản phẩm Thẻ Khách hàng Cá nhân Hà Nội 14/09/2022
29 Trưởng nhóm Giao dịch viên - Châu Đốc, An Giang An Giang 13/09/2022
30 Giao dịch viên - Châu Đốc, An Giang An Giang 13/09/2022
31 Ban Truyền thông & Tiếp thị - Giám đốc Phát triển Tiếp thị Hà Nội 12/09/2022
32 Khối Vận hành - Chuyên viên Thanh toán và Đối soát thẻ (Thực hiện công việc thuộc bộ phận Đối soát giao dịch liên mạng thẻ quốc tế)) Hà Nội 09/09/2022
33 Nhân viên Hành chính nhân sự Hồ Chí Minh 09/09/2022
34 PTF - Chuyên viên chính Quản trị rủi ro danh mục Hà Nội 08/09/2022
35 PTF - Chuyên viên Phân tích rủi ro Hà Nội 08/09/2022
36 PTF - Chuyên Viên Quản lý an toàn thông tin Hà Nội 08/09/2022
37 PTF - Chuyên viên Cao cấp Rủi ro hoạt động Hà Nội 08/09/2022
38 PTF - Trưởng nhóm Chính sách rủi ro Hà Nội 08/09/2022
39 PTF - Trưởng nhóm/Chuyên gia Phân tích rủi ro Hà Nội 08/09/2022
40 Khối Phê duyệt Tín dụng - Chuyên viên Thẩm định KHCN thế chấp Hồ Chí Minh 06/09/2022
Join Our Talent Network

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.