Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 Giao dịch viên - Châu Đốc, An Giang An Giang 09/08/2022
2 Khối Xử lý nợ - Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Quản trị Danh mục Xử lý nợ Hà Nội 08/08/2022
3 Khối XLN - Chuyên viên xử lý nợ địa bàn Hải Dương 08/08/2022
4 Khối Xử lý nợ - Chuyên viên Xử lý nợ Tại Hà Nội Hà Nội 08/08/2022
5 CV/CVC Quản lý Chất lượng Dịch vụ - Khối KHCN Hồ Chí Minh 08/08/2022
6 Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Khu vực HCM Hồ Chí Minh 08/08/2022
7 Giám đốc Dịch vụ Khách hàng - Chi nhánh Bình Dương Bình Dương 05/08/2022
8 Khối Xử lý nợ - Chuyên viên Thu hồi nợ hiện trường Hồ Chí Minh 05/08/2022
9 Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Chi nhánh Cà Mau Cà Mau 04/08/2022
10 Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Bình Dương Bình Dương 04/08/2022
11 Khối Vận hành - Chuyên viên Giám sát sau giải ngân Hà Nội 03/08/2022
12 Chuyên viên Khách hàng ưu tiên - Khu vực Thanh Hóa Thanh Hóa 02/08/2022
13 PTF - Chuyên viên chính Quản trị rủi ro danh mục Hà Nội 02/08/2022
14 PTF - Trưởng nhóm Phân tích rủi ro Hà Nội 02/08/2022
15 PTF - Chuyên gia Phân tích rủi ro Hà Nội 02/08/2022
16 PTF - Trưởng nhóm chính sách rủi ro Hà Nội 02/08/2022
17 PTF - Chuyên viên cao cấp Chính sách rủi ro Hà Nội 02/08/2022
18 PTF - Chuyên Viên Quản lý an toàn thông tin Hà Nội 02/08/2022
19 CV/CVC/CVCC Quản lý chiến dịch & Kênh bán KHDN - Tp. HCM Hồ Chí Minh 01/08/2022
20 Khối KHCN - Chuyên viên chính/ Chuyên viên Phát triển kênh đối tác và quản lý bán chéo qua đối tác chiến lược Hà Nội 29/07/2022
Việc làm theo địa điểm
Join Our Talent Network

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.