Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
81 Khối Công nghệ Ngân hàng số - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Kiểm thử Công nghệ Hà Nội 05/09/2022
82 Khối Công nghệ Ngân hàng số - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Quản trị và Phát triển Ngân hàng lõi Hà Nội 05/09/2022
83 Khối Công nghệ Ngân hàng số - Chuyên viên gia/ Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính/Chuyên viên Quản trị Cơ sở dữ liệu Hà Nội 05/09/2022
84 Khối Công nghệ Ngân hàng số - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Dịch vụ bảo mật Hà Nội 05/09/2022
85 Khối KHCN - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Quản trị danh mục và Chính sách Khách hàng Hà Nội 05/09/2022
86 Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Khu vực Hà Tĩnh Hà Tĩnh 30/08/2022
87 Trưởng nhóm Khách hàng Doanh nghiệp - Khu vực HCM Hồ Chí Minh 29/08/2022
88 Trưởng nhóm Giao dịch viên - Khu vực HCM Hồ Chí Minh 29/08/2022
89 Giám đốc Khách hàng Doanh nghiệp - Quảng Nam Quảng Nam 29/08/2022
90 Khối Quản trị và Phát triển nguồn Nhân lực - Chuyên viên Hỗ trợ Tuyển dụng Hà Nội 25/08/2022
91 Khối KHCN - Chuyên viên Quản lý kế hoạch khách hàng cá nhân Hà Nội 25/08/2022
92 Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Toàn quốc Hà Nội
Hồ Chí Minh
24/08/2022
93 Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Khu vực Hà Nội Hà Nội 24/08/2022
94 Trưởng nhóm Giao dịch viên - Khu vực Hà Nội Hà Nội 22/08/2022
95 Chuyên viên Khách hàng cá nhân - SeABank Phúc Yên Vĩnh Phúc 22/08/2022
96 Khối vận hành - Chuyên viên chính Quản trị Nghiệp vụ đa kênh Hà Nội 15/08/2022
97 Khối KHCN - Giám đốc Hỗ trợ kinh doanh và Thúc đẩy bán khách hàng ưu tiên khu vực Hồ Chí Minh 09/08/2022
98 Chuyên viên Khách hàng cao cấp - Trung tâm Khách hàng cao cấp Hà Nội 05/08/2022
99 Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Khu vực Hải Phòng Hải Phòng 02/08/2022
100 Chuyên viên/chuyên viên chính/chuyên viên cao cấp Khách hàng cá nhân - Khu vực Hải Dương Hải Dương 01/08/2022
Join Our Talent Network

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.