Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
141 Khối Xử lý nợ - Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Quản trị Danh mục Xử lý nợ Hà Nội 08/08/2022
142 Khối Vận hành - Chuyên viên Vận hành tỉnh (Huế) Thừa Thiên Huế 08/08/2022
143 Khối XLN - Chuyên viên xử lý nợ địa bàn Hải Dương 08/08/2022
144 Khối Xử lý nợ - Chuyên viên Xử lý nợ Tại Hà Nội Hà Nội 08/08/2022
145 Khối Tài chính & Kế hoạch - Chuyên viên Báo cáo Thống kê Hà Nội 04/08/2022
146 Khối Phê duyệt tín dụng - Chuyên gia Phê duyệt tín dụng bán lẻ Hà Nội 14/07/2022
147 Ban Truyền thông và Tiếp thị - Chuyên viên cao cấp Marketing kỹ thuật số Hà Nội 05/07/2022
148 Khối KHCN - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Phát triển kinh doanh Ngân hàng số Digital banking Hà Nội 10/06/2022
149 Khối Vận hành - Chuyên viên chính/ Chuyên viên Hỗ trợ kênh 24/7 Hà Nội 17/05/2022
150 Khối Vận hành - Chuyên viên cao cấp Xử lý Ngoại tệ và Vàng Hà Nội 13/05/2022
151 Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Khu vực Bắc Ninh (TA01) Bắc Ninh 04/01/2022
152 Giao dịch viên - Khu vực Bắc Ninh (TA01) Bắc Ninh 04/01/2022
153 Chuyên viên khách hàng cao cấp - Trung tâm khách hàng cao cấp, Sở Giao dịch (TA01) Hà Nội 04/01/2022
154 Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Khu vực Vĩnh Phúc (TA01) Vĩnh Phúc 04/01/2022
155 Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Khu vực Bắc Ninh (TA01) Bắc Ninh 04/01/2022
156 Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Khu vực Hà Nội (TA01) Hà Nội 04/01/2022
157 Trưởng nhóm Giao dịch viên - Khu vực Hà Nội (TA01) Hà Nội 04/01/2022
158 Giao dịch viên - Khu vực Vĩnh Phúc (TA01) Vĩnh Phúc 04/01/2022
159 Giao dịch viên - Khu vực Hà Nội (TA01) Hà Nội 04/01/2022
160 Khối KHCN - Chuyên viêncao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Phát triển và Quản lý chương trình Khách hàng ưu tiên - TA01 Hà Nội 12/09/2022
Join Our Talent Network

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.