Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
141 Khối QTRR - CV/ CVC Rủi ro hoạt động Hà Nội 31/08/2022
142 Khối KHCN - Giám đốc Phát triển mạng lưới ATM/POS Hà Nội 29/08/2022
143 Trưởng nhóm Khách hàng Doanh nghiệp - Khu vực HCM Hồ Chí Minh 29/08/2022
144 Trưởng nhóm Giao dịch viên - Khu vực HCM Hồ Chí Minh 29/08/2022
145 Khối KHCN - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh và thúc đẩy bán Bảo hiểm Hà Nội
Hải Phòng
29/08/2022
146 Giám đốc Khách hàng Doanh nghiệp - Quảng Nam Quảng Nam 29/08/2022
147 Khối KHCN - Chuyên viên Quản lý kế hoạch khách hàng cá nhân Hà Nội 25/08/2022
148 Khối Phê duyệt tín dụng - Chuyên viên Thẩm định Thế chấp KHCN Hà Nội 24/08/2022
149 Khối QTRR - Chuyên viên chính Giám sát tín dụng Hà Nội 23/08/2022
150 Khối vận hành - Chuyên viên chính Quản trị Nghiệp vụ đa kênh Hà Nội 15/08/2022
151 Khối Vân hành - Chuyên viên chính/ Chuyên viên Mua sắm tập trung Hà Nội 15/08/2022
152 Khối Vận hành - Chuyên viên Vận hành tỉnh (Đà Nẵng) Đà Nẵng 15/08/2022
153 Khối Tài chính & Kế hoạch - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên BSM (Quản lý bảng cân đối) Hà Nội 12/08/2022
154 Khối Xử lý nợ - Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Quản trị Danh mục Xử lý nợ Hà Nội 08/08/2022
155 Khối Vận hành - Chuyên viên Vận hành tỉnh (Huế) Thừa Thiên Huế 08/08/2022
156 Khối XLN - Chuyên viên xử lý nợ địa bàn Hải Dương 08/08/2022
157 Khối Xử lý nợ - Chuyên viên Xử lý nợ Tại Hà Nội Hà Nội 08/08/2022
158 Khối Tài chính & Kế hoạch - Chuyên viên Báo cáo Thống kê Hà Nội 04/08/2022
159 Khối Phê duyệt tín dụng - Chuyên gia Phê duyệt tín dụng bán lẻ Hà Nội 14/07/2022
160 Ban Truyền thông và Tiếp thị - Chuyên viên cao cấp Marketing kỹ thuật số Hà Nội 05/07/2022
Join Our Talent Network

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.