Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
161 PTF - Chuyên viên chính Dịch vụ nội bộ (Mua sắm và Phát triển mạng lưới) Hà Nội 03/06/2022
162 Khối Phê duyệt tín dụng - Chuyên viên chính/ Chuyên viên Nhập liệu tập trung Hà Nội 03/06/2022
163 Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Khu vực Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh Hải Phòng
Quảng Ninh
Hải Dương
02/06/2022
164 Giao dịch viên - Khu vực Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương Hải Phòng
Quảng Ninh
Hải Dương
02/06/2022
165 Trưởng nhóm Giao dịch viên - Khu vực Quảng Ninh (TP Hạ Long) & Vĩnh Phúc (TP Phúc Yên) Quảng Ninh
Vĩnh Phúc
02/06/2022
166 Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Khu vực Bắc Giang, Hải Phòng, Hải Dương Hải Phòng
Bắc Giang
Hải Dương
02/06/2022
167 Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Khu vực Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc (TP Phúc Yên) Vĩnh Phúc
Bắc Giang
Bắc Ninh
02/06/2022
168 Giao dịch viên - Khu vực Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc (TP Phúc Yên) Vĩnh Phúc
Bắc Giang
Bắc Ninh
02/06/2022
169 Khối Vận hành - Chuyên viên Cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Xử lý Tín dụng Khách hàng Cá nhân Hà Nội 02/06/2022
170 Khối Vận hành - Chuyên viên chính/ Chuyên viên Xử lý tín dụng Khách hàng Doanh nghiệp Hà Nội 02/06/2022
171 Khối Vận hành - Chuyên viên chính/Chuyên viên Thanh quyết toán Hà Nội 02/06/2022
172 Khối Vận hành - Chuyên viên Vận hành tỉnh (Thanh Hóa) Thanh Hóa 02/06/2022
173 Ban Truyền thông & Tiếp thị - Chuyên viên chính Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 02/06/2022
174 Ban Truyền thông và Tiếp thị - Chuyên viên Cao cấp/ Chuyên viên chính Chính sách Văn hóa nội bộ Hà Nội 02/06/2022
175 Ban Truyền thông và Tiếp thị - Chuyên viên Truyền thông đại chúng Hà Nội 01/06/2022
176 Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng KV TP.HCM An Giang 31/05/2022
177 CV/CVC/ CVCC KHÁCH HÀNG ƯU TIÊN KV TP.HCM Hồ Chí Minh 31/05/2022
178 Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng KV TP.HCM Hồ Chí Minh 31/05/2022
179 Trưởng nhóm Giao dịch viên - Khu vực HCM Hồ Chí Minh 31/05/2022
180 Chuyên viên Khách hàng hoạt động - TP.HCM Hồ Chí Minh 31/05/2022
Việc làm theo địa điểm
Join Our Talent Network

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.