Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
81 Giao dịch viên - Thủ Đức Hồ Chí Minh 15/06/2022
82 Trưởng nhóm Giao dịch viên - Thủ Đức Hồ Chí Minh 15/06/2022
83 Giám đốc Dịch vụ Khách hàng - Thủ Đức Hồ Chí Minh 15/06/2022
84 Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Quảng Ngãi Quảng Ngãi 15/06/2022
85 Trưởng nhóm Khách hàng Doanh nghiệp - Quảng Ngãi Quảng Ngãi 15/06/2022
86 Giao dịch viên - Quảng Nam Quảng Nam 15/06/2022
87 Giám đốc Khách hàng Doanh nghiệp - Quảng Nam Quảng Nam 15/06/2022
88 Chuyên viên Khách hàng Hoạt động - Quảng Nam Quảng Nam 15/06/2022
89 Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Quảng Nam Quảng Nam 15/06/2022
90 Giao dịch viên - Nha Trang Khánh Hòa 15/06/2022
91 Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Nha Trang Khánh Hòa 15/06/2022
92 Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Nha Trang Khánh Hòa 15/06/2022
93 Trưởng nhóm Khách hàng Cá nhân - Nha Trang Khánh Hòa 15/06/2022
94 Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Huế Thừa Thiên Huế 15/06/2022
95 Giao dịch viên - Huế Thừa Thiên Huế 15/06/2022
96 Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Huế Thừa Thiên Huế 15/06/2022
97 Trưởng nhóm Khách hàng Doanh nghiệp - Huế Thừa Thiên Huế 15/06/2022
98 Chuyên viên Khách hàng Hoạt động - Huế Thừa Thiên Huế 15/06/2022
99 Trưởng nhóm Giao dịch viên - Đắk Lắk Đắk Lắk 15/06/2022
100 Giao dịch viên - Đắk Lắk Đắk Lắk 15/06/2022
Việc làm theo địa điểm
Join Our Talent Network

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.