Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 Khối Pháp chế tuân thủ - Chuyên viên Kiểm soát tuân thủ khu vực Hồ Chí Minh 04/10/2022
2 Khối Vận hành - Chuyên viên vận hành ATM&POS Hồ Chí Minh 28/09/2022
3 Khối KHCN - CVC/CV Phát triển kênh đối tác và quản lý bán chéo qua đối tác chiến lược Hồ Chí Minh 28/09/2022
4 Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Khu vực HCM Hồ Chí Minh 21/09/2022
5 Giao dịch viên - Khu vực Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 21/09/2022
6 Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp - Khu vực Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 21/09/2022
7 Chuyên viên Khách hàng ưu tiên - Khu vực Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 21/09/2022
8 Chuyên viên Hỗ trợ Khách hàng doanh nghiệp - Khu vực Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 21/09/2022
9 Chuyên viên Khách hàng hoạt động - Khu vực Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 21/09/2022
10 PTF - Chuyên viên Kế toán thanh toán Hồ Chí Minh 20/09/2022
11 Khối KHCN - CV/CVC Quản lý Chất lượng Dịch vụ Hồ Chí Minh 16/09/2022
12 Khối XLN - CV Tố tụng địa bàn Miền Nam Hồ Chí Minh 14/09/2022
13 Khối XLN - CV Thu giữ và xử lý tài sản bảo đảm Hồ Chí Minh 14/09/2022
14 Khối Khách hàng Doanh nghiệp - Giám đốc Quản lý Chiến dịch và Kênh bán KHDN Hồ Chí Minh 14/09/2022
15 Khối Khách hàng Doanh nghiệp - Giám đốc Hỗ trợ Kinh doanh KHDN Hồ Chí Minh 14/09/2022
16 Khối phê duyệt tín dụng - Chuyên viên Thẩm định Khách hàng doanh nghiệp Hồ Chí Minh 14/09/2022
17 PTF_Nhân viên Nhắc phí trước hạn Hà Nội
Hồ Chí Minh
14/09/2022
18 Nhân viên Hành chính nhân sự Hồ Chí Minh 09/09/2022
19 Khối KHCN - CVCC Phát triển tín dụng tín chấp Khách hàng cá nhân Hồ Chí Minh 08/09/2022
20 Khối Phê duyệt Tín dụng - Chuyên viên Thẩm định KHCN thế chấp Hồ Chí Minh 06/09/2022
Join Our Talent Network

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.