Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 Giám Đốc Khách Hàng Cá Nhân - Bình Chánh, Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 23/11/2022
2 PTF - Chuyên viên Vận hành nhắc nợ nhóm B0 Predue Hồ Chí Minh 22/11/2022
3 Khối Pháp chế tuân thủ - Chuyên viên Kiểm soát tuân thủ khu vực Hồ Chí Minh 21/11/2022
4 PTF - CVCC Quản Lý Thu Hồi Nợ Ngoại Bảng Bên Thứ Ba Hồ Chí Minh 02/11/2022
5 PTF - CVCC Chiến lược Thu hồi nợ Hồ Chí Minh 02/11/2022
6 Khối Vận hành - Chuyên viên Cụm Kho quỹ tập trung Hồ Chí Minh 28/10/2022
7 PTF - Chuyên viên Vận hành nhắc nợ nhóm B0 Predue Hồ Chí Minh 27/10/2022
8 Khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính - Chuyên viên Kinh doanh Tiền tệ ngoại hối Miền Nam Hồ Chí Minh 12/10/2022
9 Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Khu vực HCM Hồ Chí Minh 21/09/2022
10 Giao dịch viên - Khu vực Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 21/09/2022
11 Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp - Khu vực Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 21/09/2022
12 Chuyên viên Khách hàng ưu tiên - Khu vực Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 21/09/2022
13 Chuyên viên Hỗ trợ Khách hàng doanh nghiệp - Khu vực Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 21/09/2022
14 Chuyên viên Khách hàng hoạt động - Khu vực Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 21/09/2022
15 Trưởng nhóm Khách hàng Doanh nghiệp - Khu vực HCM Hồ Chí Minh 29/08/2022
16 Trưởng nhóm Giao dịch viên - Khu vực HCM Hồ Chí Minh 29/08/2022
17 PTF_Phó phòng Thu hồi nợ thực địa (Phụ trách khu vực miền Nam) Hồ Chí Minh 24/11/2022
18 Chuyên viên Khách hàng hoạt động - Khu vực Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 27/10/2022
Việc làm theo địa điểm
Join Our Talent Network

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.