Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
21 Trợ lý Ban Tổng Giám đốc Hà Nội 10/11/2022
22 Khối Tài chính và Kế hoạch - Chuyên viên Giám sát và Phân bổ chi phí hoạt động Hà Nội 09/11/2022
23 Khối Vận hành - Chuyên viên chính/ Chuyên viên Hỗ trợ kênh 24/7 Hà Nội 09/11/2022
24 Khối KHCN - Chuyên viên Thiết kế sáng tạo (Video Editor ) Hà Nội 08/11/2022
25 Khối Quản trị và Phát triển Nguồn nhân lực - Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính/ Chuyên viên Quản lý Ngân sách & Chính sách Lương,thưởng & Phúc lợi Hà Nội 08/11/2022
26 Khối CNNHS - Chuyên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Nghiên cứu và Cải tiến Công nghệ (AI) Hà Nội 04/11/2022
27 PTF - Nhân viên Thu hồi nợ điện thoại Hà Nội 03/11/2022
28 Khối Pháp chế và Tuân thủ - Chuyên viên/Chuyên viên chính kiểm soát tuân thủ khu vực Hà Nội 03/11/2022
29 Khối QTRR - CV/ CVC Rủi ro hoạt động Hà Nội 03/11/2022
30 Khối QTRR - Chuyên viên quản trị rủi ro Môi trường và Xã hội (E&S Officer) Hà Nội 03/11/2022
31 Ban Truyền thông và Tiếp thị - Chuyên viên Truyền thông nội bộ Hà Nội 03/11/2022
32 Khối Pháp chế và Tuân thủ - Chuyên viên Pháp chế Khách hàng Cá nhân Hà Nội 03/11/2022
33 PTF - Chuyên viên Tuyển dụng Hà Nội 03/11/2022
34 PTF - Chuyên viên cao cấp Đào tạo và Phát triển Hà Nội 02/11/2022
35 Khối Quản trị và Phát triển Nguồn nhân lực - Chuyên viên Tuyển dụng Hà Nội 02/11/2022
36 Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng Hà Nội 27/10/2022
37 Khối vận hành - Chuyên viên/Chuyên viên chính Thanh toán và Đối soát thẻ Nội địa (Đối soát quỹ ATM) Hà Nội 26/10/2022
38 PTF - Chuyên viên cao cấp Đào tạo và Phát triển Hà Nội 25/10/2022
39 Chuyên viên Hành chính - ̣Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định giá Thành Công (S-Value) Hà Nội 24/10/2022
40 Khối Tài chính & Kế hoạch - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên ALM Hà Nội 21/10/2022
Việc làm theo địa điểm
Join Our Talent Network

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.