Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 Khối Vận hành - Chuyên viên Thanh toán trong nước Hà Nội 27/06/2022
2 PTF - Chuyên viên Thẩm định qua điện thoại Hà Nội 23/06/2022
3 Khối KHCN - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Định vị giá trị và Quản lý trải nghiệm khách hàng Hà Nội 23/06/2022
4 PTF - Chuyên viên Phát triển ứng dụng (Fresher/Junior Dev - React / Nodejs / Java / Mobile App) Hà Nội 21/06/2022
5 PTF - Chuyên viên Phân tích dữ liệu Hà Nội 21/06/2022
6 PTF - Chuyên viên kiểm thử phần mềm Hà Nội 21/06/2022
7 PTF - Chuyên viên ISO (Triển khai tiêu chuẩn bảo mật CNTT) Hà Nội 21/06/2022
8 Khối KHDN - Chuyên viên Cao cấp/ Chuyên viên chính Quản lý chiến dịch & Kênh bán KHDN Hà Nội 20/06/2022
9 PTF - Chuyên viên Phê duyệt tín dụng Hà Nội 20/06/2022
10 PTF - Trưởng bộ phận Dịch vụ khách hàng Hà Nội 20/06/2022
11 PTF - Chuyên viên Đào tạo và Phát triển Hà Nội 20/06/2022
12 Khối KHCN - Chuyên gia Phát triển sản phẩm Dự án Digital Banking Hà Nội 16/06/2022
13 Giám đốc Quản lý rủi ro thẻ Hà Nội 16/06/2022
14 Khối Pháp chế và Tuân thủ - Chuyên viên Kiểm soát tuân thủ Khu vực Miền Bắc Hà Nội 15/06/2022
15 Khối KHCN - Chuyên viên chính/ Chuyên viên triển khai hệ thống Ngân hàng giao dịch KHCN Hà Nội 14/06/2022
16 Khối Tài chính & Kế hoạch - Chuyên gia/ Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên Quản trị Hiệu quả hoạt động Khối Kinh doanh (BF) Hà Nội 13/06/2022
17 Khối KHCN - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Phát triển Dịch vụ Trả lương Hà Nội 10/06/2022
18 Khối KHCN - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Phát triển kinh doanh Ngân hàng số Digital banking Hà Nội 10/06/2022
19 Khối Đầu tư - Chuyên viên chính/Chuyên viên Đầu tư kinh doanh Công cụ Nợ Hà Nội 10/06/2022
20 Khối KHDNL - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Phân tích thị trường và Nhận diện nhóm khách hàng Hà Nội 10/06/2022
Việc làm theo địa điểm
Join Our Talent Network

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.