Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 PTF - Giám đốc Nhân sự Hà Nội 30/09/2022
2 PTF - Giám đốc Quản trị rủi ro Hà Nội 30/09/2022
3 CV Thẩm định giá S-Value tại Hà Nội, Phúc Yên - Vĩnh Phúc, Châu Đốc Hà Nội
An Giang
Vĩnh Phúc
29/09/2022
4 PTF - Trưởng nhóm Thẩm định hồ sơ Hà Nội 26/09/2022
5 PTF - Trưởng nhóm Phê duyệt tín dụng Hà Nội 26/09/2022
6 Khối QTRR - Chuyên viên giám sát dữ liệu TSBĐ Hà Nội 26/09/2022
7 PTF - Chuyên viên Tuyển dụng Hà Nội 26/09/2022
8 PTF - Chuyên viên chính Kế toán tổng hợp Hà Nội 21/09/2022
9 PTF - Chuyên viên cao cấp BI Hà Nội 20/09/2022
10 PTF - Chuyên viên cao cấp Kế toán tổng hợp (Báo cáo IFRS) Hà Nội 20/09/2022
11 PTF - Chuyên viên Phân tích dữ liệu Hà Nội 20/09/2022
12 Chuyên viên chính Xây dựng và thiết kế sản phẩm Hà Nội 16/09/2022
13 Chuyên viên Dịch vụ khách hàng Hà Nội 16/09/2022
14 CVCC/CVC/CV Dịch vụ thanh toán Hà Nội 16/09/2022
15 Khối KHDN - Giám đốc Phát triển Tập Khách hàng Hà Nội 15/09/2022
16 Văn phòng Hội đồng Quản trị - Chuyên viên chính/ Chuyên viên Thư ký Quản trị Công ty Hà Nội 15/09/2022
17 Khối Pháp chế và Tuân thủ - Chuyên viên chính Pháp chế Đầu tư và Khách hàng doanh nghiệp lớn Hà Nội 15/09/2022
18 Khối Đầu tư - Chuyên viên chính/Chuyên viên Phân tích và Phát triển sản phẩm Hà Nội 14/09/2022
19 Khối KHDN - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Marketing Khách hàng Doanh nghiệp Hà Nội 14/09/2022
20 PTF_Nhân viên Nhắc phí trước hạn Hà Nội
Hồ Chí Minh
14/09/2022
Join Our Talent Network

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.