Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 PTF - Chuyên viên Phân tích rủi ro Hà Nội 04/10/2022
2 PTF - Chuyên viên chính Quản trị rủi ro danh mục Hà Nội 04/10/2022
3 PTF - Trưởng nhóm Phân tích rủi ro Hà Nội 04/10/2022
4 PTF - Chuyên gia Phân tích rủi ro Hà Nội 04/10/2022
5 PTF - Trưởng nhóm chính sách rủi ro Hà Nội 04/10/2022
6 PTF - Chuyên viên cao cấp Chính sách rủi ro Hà Nội 04/10/2022
7 PTF - Chuyên viên Cao cấp Rủi ro hoạt động Hà Nội 04/10/2022
8 Khối QTRR - Chuyên viên chính/Chuyên viên Cao cấp Chính sách tài sản đảm bảo Hà Nội 04/10/2022
9 PTF - Giám đốc Quản trị rủi ro Hà Nội 30/09/2022
10 CV Thẩm định giá S-Value tại Hà Nội, Phúc Yên - Vĩnh Phúc, Châu Đốc Hà Nội
An Giang
Vĩnh Phúc
29/09/2022
11 Chuyên viên Vận hành tỉnh - Long An Long An 29/09/2022
12 Khối QTRR - Chuyên viên giám sát dữ liệu TSBĐ Hà Nội 26/09/2022
13 Khối Pháp chế và Tuân thủ - Chuyên viên chính Pháp chế Đầu tư và Khách hàng doanh nghiệp lớn Hà Nội 15/09/2022
14 Khối XLN - Chuyên viên Tố tụng (Địa điểm: Vĩnh Phúc) Vĩnh Phúc 14/09/2022
15 Khối XLN - CV/CVC/CVCC Xử lý nợ địa bàn Đồng Nai
Bình Dương
14/09/2022
16 Khối XLN - CV Tố tụng địa bàn Miền Nam Hồ Chí Minh 14/09/2022
17 Khối XLN - CV Thu giữ và xử lý tài sản bảo đảm Hồ Chí Minh 14/09/2022
18 Khối Tài chính & Kế hoạch - Giám đốc Quản trị hiệu quả & MIS Hà Nội 14/09/2022
19 Khối Phê duyệt tín dụng - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Thẩm định Khách hàng doanh nghiệp lớn, Đầu tư và Định chế tài chính Hà Nội 14/09/2022
20 Chuyên viên Kế toán -Nhân sự hành chính - ̣Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định giá Thành Công (S-Value) Hà Nội 13/09/2022
Join Our Talent Network

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.