Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 Khối XLN - CV Phân tích dữ liệu Thu hồi nợ Hà Nội 18/11/2022
2 CV Thẩm định giá S-Value tại Thái Bình, Nam Định Thái Bình
Nam Định
16/11/2022
3 Trưởng phòng Quản lý danh mục rủi ro tín dụng Hà Nội 14/11/2022
4 Trưởng phòng Quản lý mô hình Rủi ro tín dụng Hà Nội 14/11/2022
5 Trưởng phòng Rủi ro tín dụng Hà Nội 14/11/2022
6 Trợ lý Ban Tổng Giám đốc Hà Nội 10/11/2022
7 Khối Vận hành - Chuyên viên cao cấp Vận hành tỉnh (Vũng Tàu) Bà Rịa và Vũng Tàu 08/11/2022
8 Khối QTRR - CV/ CVC Rủi ro hoạt động Hà Nội 03/11/2022
9 Khối QTRR - Chuyên viên quản trị rủi ro Môi trường và Xã hội (E&S Officer) Hà Nội 03/11/2022
10 PTF - Chuyên viên Vận hành nhắc nợ nhóm B0 Predue Hồ Chí Minh 27/10/2022
11 PTF - Chuyên viên Phê duyệt tín dụng Hà Nội 26/10/2022
12 PTF - Chuyên viên Thẩm định qua điện thoại Hà Nội 26/10/2022
13 Chuyên viên Hành chính - ̣Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định giá Thành Công (S-Value) Hà Nội 24/10/2022
14 Khối QTRR - CV/ CVC Quản lý danh mục tín dụng Hà Nội 07/10/2022
15 Khối Pháp chế và Tuân thủ - Giám đốc Chính sách và Quản trị danh mục tuân thủ Hà Nội 06/10/2022
16 Khối QTRR - Chuyên viên chính/Chuyên viên Cao cấp Chính sách tài sản đảm bảo Hà Nội 04/10/2022
17 Khối QTRR - Chuyên viên giám sát dữ liệu TSBĐ Hà Nội 26/09/2022
18 Khối Pháp chế và Tuân thủ - Chuyên viên chính Pháp chế Đầu tư và Khách hàng doanh nghiệp lớn Hà Nội 15/09/2022
19 Khối Tài chính & Kế hoạch - Giám đốc Quản trị hiệu quả & MIS Hà Nội 14/09/2022
20 Khối Phê duyệt tín dụng - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Thẩm định Khách hàng doanh nghiệp lớn, Đầu tư và Định chế tài chính Hà Nội 14/09/2022
Việc làm theo địa điểm
Join Our Talent Network

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.