Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 Giao dịch viên - Quảng Ngãi (Tp.Quảng Ngãi, Đức Phổ) Quảng Ngãi 25/11/2022
2 Giao dịch viên - Nghệ An Nghệ An 25/11/2022
3 Giao dịch viên - Đà Nẵng Đà Nẵng 21/11/2022
4 CV Thẩm định giá S-Value tại Thái Bình, Nam Định Thái Bình
Nam Định
16/11/2022
5 Giao dịch viên - Châu Đốc, Long Xuyên An Giang 15/11/2022
6 Giao dịch viên - Kiên Giang Kiên Giang 11/11/2022
7 Giao dịch viên - Thanh Hóa Thanh Hóa 09/11/2022
8 Khối Tài chính và Kế hoạch - Chuyên viên Giám sát và Phân bổ chi phí hoạt động Hà Nội 09/11/2022
9 Khối Pháp chế và Tuân thủ - Chuyên viên/Chuyên viên chính kiểm soát tuân thủ khu vực Hà Nội 03/11/2022
10 Khối QTRR - CV/ CVC Rủi ro hoạt động Hà Nội 03/11/2022
11 PTF - Chuyên viên Kế toán thanh toán Hà Nội 03/11/2022
12 Giao dịch viên - Nam Định Nam Định 31/10/2022
13 Khối Vận hành - Chuyên viên Cụm Kho quỹ tập trung Hồ Chí Minh 28/10/2022
14 Khối vận hành - Chuyên viên/Chuyên viên chính Thanh toán và Đối soát thẻ Nội địa (Đối soát quỹ ATM) Hà Nội 26/10/2022
15 Chuyên viên Hành chính - ̣Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định giá Thành Công (S-Value) Hà Nội 24/10/2022
16 Khối Tài chính & Kế hoạch - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên ALM Hà Nội 21/10/2022
17 Khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Kinh doanh giấy tờ có giá Hà Nội 12/10/2022
18 Khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính - Chuyên viên Kinh doanh Tiền tệ ngoại hối Miền Nam Hồ Chí Minh 12/10/2022
19 Giao dịch viên - Nha Trang Khánh Hòa 10/10/2022
20 Khối KHDN - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Quản lý kế hoạch khách hàng Doanh nghiệp Hà Nội 10/10/2022
Việc làm theo địa điểm
Join Our Talent Network

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.