Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 Khối KHCN - Chuyên viêncao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Phát triển và Quản lý chương trình Khách hàng ưu tiên Hà Nội 07/07/2022
2 CV Hành chính - Nhân sự kiêm điều phối chính sách - S-Value chi nhánh Miền Nam Hồ Chí Minh 07/07/2022
3 Chuyên viên Khách hàng Hoạt động - Khu vực Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 07/07/2022
4 PTF- CỘNG TÁC VIÊN KINH DOANH KÊNH TIỀN MẶT Hồ Chí Minh 07/07/2022
5 PTF - Nhân viên Sales tài chính Hồ Chí Minh 07/07/2022
6 Giám đốc SeABank - Khu vực Hà Nội Hà Nội 05/07/2022
7 Khối Phê duyệt tín dụng - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Thẩm định Khách hàng doanh nghiệp lớn, Đầu tư và Định chế tài chính Hà Nội 05/07/2022
8 Khối KHDN - Chuyên viên chính Sản phẩm tín dụng Khách hàng doanh nghiệp Hà Nội 05/07/2022
9 Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp (Khu vực Hồ Chí Minh) Hồ Chí Minh 04/07/2022
10 Chuyên viên Khách hàng Ưu tiên (Khu vực Hồ Chí Minh) Hồ Chí Minh 04/07/2022
11 Chuyên viên Khách hàng Cá nhân (Khu vực Hồ Chí Minh) Hồ Chí Minh
Bà Rịa và Vũng Tàu
Bình Dương
04/07/2022
12 Khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Kinh doanh Ngoại tệ Hà Nội 04/07/2022
13 Khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Kinh doanh giấy tờ có giá Hà Nội 04/07/2022
14 Khối KHCN - Chuyên viên Chuyên viên chính/ Chuyên viên Quản lý Chất lượng Dịch vụ Hà Nội 30/06/2022
15 Khối KHCN - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Phát triển mạng lưới và ATM Hà Nội 30/06/2022
16 Khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính - Chuyên viên chính/ Chuyên viên Kinh doanh lãi suất Hà Nội 29/06/2022
17 Khối KHCN - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Định vị giá trị và Quản lý trải nghiệm khách hàng Hà Nội 23/06/2022
18 Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Kiên Giang Kiên Giang 22/06/2022
19 Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Kiên Giang Kiên Giang 22/06/2022
20 Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Bình Dương Bình Dương 22/06/2022
Việc làm theo địa điểm
Join Our Talent Network

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.