Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 Khối QTRR - Chuyên viên Cao cấp Chính sách tài sản đảm bảo Hà Nội 08/08/2022
2 Khối Tài chính & Kế hoạch - Chuyên viên Báo cáo Thống kê Hà Nội 04/08/2022
3 Khối Tài chính & Kế hoạch - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên ALM Hà Nội 04/08/2022
4 Khối Vận hành - Chuyên viên Giám sát sau giải ngân Hà Nội 03/08/2022
5 Khối KHCN - Chuyên viên chính/ Chuyên viên Phát triển kênh đối tác và quản lý bán chéo qua đối tác chiến lược Hà Nội 29/07/2022
6 Giám đốc Dịch vụ Khách hàng - Bình Chánh, Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 28/07/2022
7 Giám đốc Dịch vụ Khách hàng - Bình Chánh, Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 28/07/2022
8 Giám đốc Khách hàng Doanh nghiệp - Thủ Đức Hồ Chí Minh 28/07/2022
9 Giám đốc Dịch vụ Khách hàng - Thủ Đức Hồ Chí Minh 28/07/2022
10 Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Chi nhánh Quảng Ngãi Quảng Ngãi 28/07/2022
11 Giám đốc Khách hàng Doanh nghiệp - Quảng Nam Quảng Nam 28/07/2022
12 Chuyên viên Khách hàng Hoạt động - Quảng Nam Quảng Nam 28/07/2022
13 Chuyên viên Khách hàng Hoạt động - Đắk Lắk Đắk Lắk 28/07/2022
14 Khối KHCN - Giám đốc Hỗ trợ kinh doanh và Thúc đẩy bán Hà Nội 25/07/2022
15 Khối QTRR - Chuyên viên quản trị rủi ro Môi trường và Xã hội (E&S Officer) Hà Nội 20/07/2022
16 Khối Phê duyệt Tín dụng - Chuyên viên Thẩm định Tín chấp KHCN Hà Nội 18/07/2022
17 Khối Phê duyệt tín dụng - Chuyên gia Phê duyệt tín dụng bán lẻ Hà Nội 14/07/2022
18 Khối Tài chính và Kế hoạch - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/Chuyên viên Quản lý MIS Hà Nội 13/07/2022
19 Khối QTRR - CV/ CVC Rủi ro hoạt động Hà Nội 11/07/2022
20 Khối QTRR - CVC/ CVCC Mô hình rủi ro tín dụng Hà Nội 11/07/2022
Việc làm theo địa điểm
Join Our Talent Network

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.