Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 Trưởng nhóm Giao dịch viên - Bình Phước Bình Phước 27/09/2022
2 Trưởng nhóm Khách hàng Doanh nghiệp - Quảng Nam Quảng Nam 26/09/2022
3 PTF - Trưởng nhóm Thẩm định hồ sơ Hà Nội 26/09/2022
4 Trưởng nhóm Giao dịch viên - Tiền Giang Tiền Giang 20/09/2022
5 Trưởng nhóm Giao dịch viên - Châu Đốc, An Giang An Giang 13/09/2022
6 PTF - Trưởng nhóm Chính sách rủi ro Hà Nội 08/09/2022
7 Trưởng nhóm Khách hàng Cá nhân - Huế Thừa Thiên Huế 06/09/2022
8 Trưởng nhóm Khách hàng Doanh nghiệp - Khu vực HCM Hồ Chí Minh 29/08/2022
9 Trưởng nhóm Giao dịch viên - Khu vực HCM Hồ Chí Minh 29/08/2022
10 Khối Phê duyệt tín dụng - Chuyên gia Phê duyệt tín dụng bán lẻ Hà Nội 14/07/2022
11 Trưởng nhóm Giao dịch viên - Khu vực Hà Nội (TA01) Hà Nội 04/01/2022
12 Trưởng nhóm Giao dịch viên - Khu vực Hà Nội, Bắc Ninh (TA01) Hà Nội
Bắc Ninh
04/01/2022
13 Trưởng nhóm khách hàng cá nhân - Khu vực Hà Nội (TA01) Hà Nội 04/01/2022
14 Trưởng nhóm khách hàng doanh nghiệp - Khu vực Hà Nội (TA01) Hà Nội 04/01/2022
Join Our Talent Network

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.