Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Trưởng Quỹ - Bình Phước

 • Binh Phuoc
 • Team Leader / Supervisor
 • Permanent
 • 2 Years
 • Negotiable
 • Banking
 • 19/08/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development

Job Description

Chức năng:

Thực hiện các công tác phục vụ hoạt động kho quỹ tại Chi nhánh đảm bảo công tác an toàn kho quỹ theo quy định của pháp luật và của SeABank, bao gồm:

 • Điều phối tiền mặt của Chi nhánh, giữa Chi nhánh và Hội sở và các Chi nhánh khác;
 • Thực hiện các giao dịch tiền mặt tại Chi nhánh;
 • Chịu trách nhiệm thực hiện việc quản lý tiền mặt/Séc/ Hồ sơ tài sản bảo đảm/ Giấy tờ có giá/ Tài sản quý và Giấy tờ quan trọng tại kho tiền của Chi nhánh theo quy định pháp luật, quy định SeABank.

Nhiệm vụ:

 1. Tổ chức, thực hiện công tác điều phối tiền mặt: tiếp quỹ đầu ngày, trong ngày, đóng quỹ cuối ngày:
 1. Tiếp nhận yêu cầu tiếp quỹ đầu ngày của các Phòng Dịch vụ Khách hàng và các Chi nhánh nhận tiếp quỹ để lập lệnh xuất quỹ, xuất tiền và lập bảng kê tiền;
 2. Theo dõi hạn mức tiền mặt của Chi nhánh;
 3. Điều phối tiền mặt tới các Chi nhánh nhận tiếp quỹ, ATM, Chi nhánh khác, Hội sở,…;
 4. Theo dõi và vào sổ nhật ký thu chi trong ngày;
 5. Thực hiện kiểm quỹ chính cuối ngày và báo cáo công tác kho quỹ dựa trên sổ quỹ và nhật ký thu chi;
 6. Giải quyết mọi thắc mắc liên quan đến nghiệp vụ quỹ.

        2. Đảm bảo an toàn kho quỹ:

Chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn tuyệt đối các loại tài sản bảo quản trong kho tiền, có nhiệm vụ:

 1. Quản lý, giữ chìa khóa một ổ khóa của lớp cánh trong cửa kho tiền bảo quản tài sản được giao, các ổ khóa cửa gian kho và các phương tiện bảo quản tài sản trong kho tiền (két, tủ sắt). Trực tiếp tham gia đóng mở kho khi phát sinh nhu cầu xuất, nhập tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá.
 2. Đảm bảo an toàn tuyệt đối các loại tài sản bảo quản trong kho tiền;
 3. Mở sổ quỹ, sổ theo dõi từng loại tiền, từng tài sản, các sổ sách cần thiết khác, ghi chép và bảo quản các sổ sách, giấy tờ đầy đủ, rõ ràng, chính xác;
 4. Tổ chức sắp xếp tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá trong kho tiền gọn gàng, khoa học đảm bảo vệ sinh kho tiền; đề xuất các biện pháp cần thiết để đảm bảo chất lượng tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá bảo quản trong kho tiền;
 5. Kiểm kê, đối chiếu số kế toán cuối ngày quỹ tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá, ấn chỉ quan trọng;
 6. Tuân thủ các quy định về an toàn kho quỹ khác theo đúng quy định của SeABank và Pháp luật.

         3. Bảo quản tiền mặt, hồ sơ và giấy tờ có giá, tài sản quý:

 1. Kiểm tra, đóng bó và niêm phong hòm tiền theo quy định;
 2. Xuất bó (bao, túi) tiền để thực hiện giao dịch trong ngày;
 3. Nhập hoặc xuất kho tài sản đảm bảo, giấy tờ có giá, giấy tờ ký quỹ, tài sản quý theo từng danh mục được kê chi tiết trong phiếu nhập, xuất kho đảm bảo việc xuất - nhập tiền mặt, tài sản quỹ, giấy tờ có giá chính xác, kịp thời, đầy đủ theo đúng lệnh của cấp có thẩm quyền, đúng chứng từ kế toán hợp lệ, hợp pháp.

           4. Hoàn thành công tác nộp lĩnh, giao nhận tiền mặt:

 1. Thực hiện nhiệm vụ nộp tiền tại Hội sở,Ngân hàng nhà nước hoặc các tổ chức tín dụng khác (khi Chi nhánh có tài khoản giao dịch tại Ngân hàng Nhà nước và các Ngân hàng khác);
 2. Thực hiện công tác lĩnh tiền tại Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng, các Chi nhánh của SeABank khi có yêu cầu rút séc, xác nhận giao dịch đổi tiền hoặc yêu cầu nộp quỹ;
 3. Thực hiện việc giao nhận yêu cầu tiếp quỹ ATM theo quy định SeABank;
 4. Thực hiện các giao dịch tiền mặt và thu chi tiền của khách hàng tại Chi nhánh, tại địa chỉ khách hàng chỉ định theo đúng quy định: Thu chi tiền của khách hàng  tại Chi nhánh khi giao dịch vượt hạn mức của Giao dịch viên; đảm bảo kiểm tra đầy đủ chứng từ của khách hàng, kiểm tra tính khớp đúng giữa chứng từ và bảng kê nộp tiền, kiểm đếm và bảo quản tiền của khách hàng theo đúng quy định.

         5. Quản lý, giám sát, hỗ trợ và chịu trách nhiệm đối với toàn bộ hoạt động chuyên môn nghiệp vụ và chất lượng, hiệu quả công việc của các nhân sự thuộc nhóm phụ trách:

 1. Giám sát, đôn đốc và hỗ trợ việc hoàn thành các KPIs, SLA của các nhân sự thuộc nhóm phụ trách;
 2. Hỗ trợ các nhân sự thuộc nhóm phụ trách trong các công việc vận hành hàng ngày;
 3. Quản lý lịch làm việc, giám sát việc tuân thủ các quy định về giờ giấc làm việc, tác phong và trật tự nơi làm việc của nhóm;
 4. Đào tạo, hướng dẫn nhằm nâng cao năng lực nhân sự thuộc nhóm phụ trách;
 5. Tham gia công tác đào tạo, hướng dẫn các văn bản, sản phẩm, quy định, quy trình nghiệp vụ; chia sẻ kinh nghiệm theo phân công của Giám đốc Dịch vụ khách hàng;Thúc đẩy phối hợp hoạt động của các nhân sự trong nhóm, tạo nên môi trường đoàn kết gắn bó theo định hướng Văn hóa tổ chức của SeABank.

         6. Báo cáo kết quả thực hiện công việc, các báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của của Giám đốc Dịch vụ khách hàng, Giám đốc Vận hành, Giám đốc Chi nhánh và quy định của SeABank.

        7. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc Dịch vụ khách hàng, Giám đốc Vận hành, Giám đốc Chi nhánh, Giám đốc khu vực, Ban Lãnh đạo Ngân hàng và/hoặc theo các quy định khác của Ngân hàng.

Job Requirement

Trình độ học vấn:          

 • Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Thương mại, Kinh tế, Ngoại thương, Quản trị kinh doanh hoặc tương đương;
 • Ưu tiên ứng viên có bằng tốt nghiệp loại Giỏi/ Xuất sắc các chuyên ngành phù hợp với vị trí ứng tuyển.

Kinh nghiệm công tác:  

 • Tối thiểu 02 năm công tác tại vị trí Chuyên viên Quỹ hoặc vị trí khác tương đương.

Kiến thức:

 • Am hiểu các quy trình, quy định vận hành nghiệp vụ kho quỹ của ngân hàng;
 • Am hiểu quy định của pháp luật và của ngân hàng về công tác an toàn kho quỹ;
 • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; Tiếng Anh giao tiếp tốt.

Các kỹ năng:

 • Kỹ năng chuyên môn:
 1. Kỹ năng làm việc chi tiết
 2. Kỹ năng tư duy về số học
 • Kỹ năng cốt lõi:
 1. Kỹ năng giao tiếp và tạo ảnh hưởng
 2. Kỹ năng xây dựng và phát triển các mối quan hệ
 3. Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
 4. Kỹ năng làm việc hướng tới kết quả
 5. Tư duy hướng tới khách hàng
 • Kỹ năng quản lý:
 1. Kỹ năng quản lý đội ngũ
 2. Kỹ năng quản lý sự thay đổi
 3. Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện
 4. Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định
 5. Kỹ năng dẫn dắt, phát triển con người
 6. Kỹ năng đào tạo, huấn luyện

Phương thức nộp hồ sơ:

Gửi Đơn dự tuyển về hộp thư: diem.ntt@seabank.com.vn

Nộp hồ sơ trực tuyến tại trang web: www.seabank.com.vn (khuyến khích ứng viên nộp hồ sơ qua Email)

Lưu ý: Tiêu đề email (subject) và tên file hồ sơ dự tuyển (trùng tên tiêu đề email) đượ viết tiếng Việt không dấu theo thứ tự như sau: Địa điểm làm việc _ Tên vị trí ứng tuyển _ Họ và tên).

Join Our Talent Network

Stay Connected. Why?

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.