Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Trưởng nhóm Khách hàng ưu tiên - Khu vực Vĩnh Phúc

 • Vinh Phuc
 • Team Leader / Supervisor
 • Permanent
 • Bachelor
 • 3 - 5 Years
 • Competitive
 • Banking
 • 31/12/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Chức năng:       

 1. Quản lý, chăm sóc và phát triển danh mục khách hàng ưu tiên (“KHƯT”) được cấp quản lý trực tiếp phân công và theo quy định của Ngân hàng trong từng thời kỳ.
 2. Lên kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý các hoạt động tư vấn, bán hàng để hoàn thành các chỉ tiêu KPIs của cá nhân và của nhóm được giao phụ trách, đảm bảo chất lượng dịch vụ theo quy định.
 3. Quản lý, hỗ trợ, hướng dẫn và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện công việc của nhóm được phân công phụ trách. Trong trường hợp không có Giám đốc KHƯT, Trưởng nhóm KHƯT chịu trách nhiệm đối với toàn bộ hoạt động của mảng Khách hàng ưu tiên tại Chi nhánh.

2. Nhiệm vụ:          

 1. Quản lý, chăm sóc và phát triển danh mục khách hàng ưu tiên được giao
 2. Lên kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý các hoạt động bán hàng của Cá nhân và của nhóm để hoàn thành các chỉ tiêu KPIs được giao
 3. Quản lý chất lượng dịch vụ trong phạm vi phụ trách
 4. Quản lý, giám sát, hỗ trợ và chịu trách nhiệm đối với toàn bộ hoạt động chuyên môn
 5. Báo cáo kết quả thực hiện công việc, các báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Giám đốc Khách hàng ưu tiên/ Giám đốc Chi nhánh và quy định của SeABank.
 6. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc Khách hàng ưu tiên / Giám đốc Chi nhánh, Giám đốc khu vực, Ban Lãnh đạo Ngân hàng và/hoặc theo các quy định khác của Ngân hàng.

Job Requirement

1. Trình độ học vấn:                     

 • Tốt nghiệp Đại học chính quy hoặc trên đại học các chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Thương mại, Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc tương đương.

2. Kinh nghiệm công tác:

 • Tối thiểu 01 kinh nghiệm tại vị trí tương đương hoặc tối thiểu 02 năm kinh nghiệm vị trí Chuyên viên chính/ cao cấp KHƯT hoặc các chức danh tương đương tại các ngân hàng/ tổ chức tài chính.
 • Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

3. Kiến thức:

 • Nắm vững các kiến thức về kinh tế, thị trường; mô hình tổ chức, hoạt động kinh doanh bán lẻ của ngân hàng;
 • Hiểu thị trường ngành, đối thủ cạnh tranh,... trên địa bàn;
 • Nắm vững đặc điểm, nhu cầu khách hàng; sản phẩm dịch vụ ngân hàng dành cho khách hàng ưu tiên;
 • Nắm vững các quy định - quy trình nghiệp vụ và các quy định của pháp luật liên quan đến công việc;
 • Nắm vững các kiến thức về thẩm định tín dụng và quản trị rủi ro;
 • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; Tiếng Anh giao tiếp tốt.
 • PHƯƠNG THỨC NỘP HỒ SƠ

 • CV gửi về email: trang.hm@seabank.com.vn
 • Tiêu đề email ghi rõ: địa điểm_vị trí ứng tuyển_ Họ tên (Ví dụ: Vĩnh Phúc _KHUT_Nguyen Van A)

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.