Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Trưởng nhóm Bán hàng qua điện thoại

 • Ha Noi (Hoang Mai District)
 • Team Leader / Supervisor
 • Permanent
 • 1 - 3 Years
 • Negotiable
 • Sales / Business Development
 • 31/12/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

Lập kế hoạch bán hàng và phân bổ chỉ tiêu được giao tới từng nhân viên theo tháng.

Tham gia xây dựng tài liệu đào tạo nghiệp vụ,  kỹ năng và trực tiếp đào tạo, hướng dẫn công việc cho nhân viên trong nhóm, đảm bảo nhân viên thực hiện đúng quy trình, quy định tư vấn bán hàng.

Quản lý số lượng và chất lượng cuộc gọi kết nối khách hàng của nhân viên trong nhóm, đảm bảo tư vấn đúng kịch bản bán hàng.

Xây văn hóa gắn kết, tạo động lực cho nhân viên trong nhóm quản lý, nhằm đạt hiệu quả cao trong công việc.

Phối hợp với các phòng ban khác trong công ty và đối tác cung cấp dữ liệu khách hàng tiềm năng để thực hiện giải quyết các vấn đề liên quan, đảm bảo hoạt động của nhóm 

Tổng hợp thông tin sản phẩm, chính sách bán hàng của các đối thủ để đưa ra những đề xuất kịp thời với cấp trên.

Lập báo cáo kết quả công việc, phân tích báo cáo, đưa ra những dự báo và điều chỉnh kịp thời.

Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao.

Job Requirement

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành kinh tế và các chuyên ngành khác có liên quan.

Có kinh nghiệm quản lý từ 1-3 năm trong lĩnh vực Bán hàng, Chăm sóc khách hàng, Telesales, Tài chính ngân hàng, Bảo hiểm, Bất động sản và Kinh nghiệm quản lý khác có liên quan.

Có khả năng hiểu và giao tiếp tiếng Anh ở trình độ cơ bản.

Kỹ năng bán hàng

Khả năng tiếp cận và khai thác khách hàng.

Khả năng nắm bắt thông tin về đối thủ cạnh tranh

Khả năng giao tiếp và truyền thông.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.