Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

PTF_Trưởng nhóm Thu hồi nợ qua điện thoại HCM

 • Ho Chi Minh
 • Team Leader / Supervisor
 • Permanent
 • Bachelor
 • 2 Years
 • Negotiable
 • Finance / Investment
 • 25/07/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

Giám sát, kiểm tra, hỗ trợ các nhân viên trong nhóm trong quá trình thu hồi nợ.

Phân tích, đánh giá và đưa ra kế hoạch hành động phù hợp cho các nhân viên trong nhóm.

Nghe ghi âm cuộc gọi và đưa ra các biện pháp cải thiện chất lượng thu hồi nợ của nhóm.

Tổng hợp báo cáo tác động hàng ngày của các nhân viên trong nhóm.

Tiếp nhận các thông tin, báo cáo những trường hợp nghi ngờ gian lận từ các nhân viên trong nhóm để đánh giá và báo cáo Cấp có thẩm quyền.

Xây dựng kịch bản, quy trình, quy định liên quan đến hoạt động gọi điện nhắc nợ tại đơn đơn vị. 

Sắp xếp lịch làm việc và chấm công, nghỉ phép cho các nhân viên trong nhóm.

Tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ cho các nhân viên trong nhóm.

Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao.

Job Requirement

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Luật, Kinh tế… 

Tối thiểu 2 năm ở vị trí Trưởng bộ phận/Trưởng nhóm Thu hồi nợ hoặc Call Center.

Hiểu các giá trị cốt lõi và vận dụng các giá trị cốt lõi của Công ty trong quá trình tác nghiệp.

Hiểu và phối hợp các đơn vị khác trong công ty để thực hiện công việc. Có khả năng hướng dẫn, kiểm soát lại các thao tác đơn giản trong quy trình.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.