Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

PTF - Trưởng nhóm Quản trị rủi ro danh mục

 • Ha Noi (Hoan Kiem District)
 • Team Leader / Supervisor
 • Permanent
 • Bachelor
 • 3 Years
 • Negotiable
 • Risk Division
 • 08/08/2022

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

Xây dựng và tự động hóa cơ sở dữ liệu quản lý thông tin và khoản vay của khách hàng, cơ sở dữ liệu về rủi ro (nợ quá hạn, fraud, blacklist…)
Thiết lập các công cụ, xây dựng các báo cáo nhằm đo lường, cảnh báo và giảm thiểu rủi ro tín dụng
Thiết kế mô hình khung về phân tích rủi ro, bao gồm cả các biểu mẫu báo cáo, kỹ thuật phân tích danh mục (net-flow analysis, vintage analysis, was-is, co-incident and lagged delinquency, flow rate…)
Phân tích và giám sát chất lượng và quản trị danh mục tín dụng qua các phân khúc, sản phẩm, vùng miền, thông tin khách hàng và nhiều lát cắt khác nhau… Nhận diện, đo lường và quản lý rủi ro một cách toàn diện.
Giám sát chất lượng danh mục định kỳ và đề xuất các giải pháp quản lý rủi ro tín dụng thích hợp.
Xây dựng phân tích dự báo, đánh giá chất lượng danh mục tín dụng theo dữ liệu lịch sử.
Hỗ trợ tư vấn trong việc xây dựng/sửa đổi của nhóm chính sách tín dụng cũng như chính sách sản phẩm
Thu thập và phân tích các thông tin về kinh tế, thị trường tài chính để đánh giá các tác động ảnh hưởng tới danh mục tín dụng.
Xây dựng, phát triển các báo cáo cảnh báo sớm của danh mục như First Payment Default, Was-is…Dựa trên các kết quả phân tích thiết lập các mức kiểm soát danh mục, sản phẩm, kiểm soát nợ quá hạn tại từng đơn vị kinh doanh.
Hướng dẫn, đạo tạo nghiệp vụ cho các thành viên khác trong nhóm.
Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao.

Job Requirement

Tốt nghiệp đại học hoặc bằng cấp tương đương chuyên ngành liên quan đến số liệu như toán ứng dụng, tài chính ngân hàng, quản lý thông tin…
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm liên quan đến phân tích và quản trị rủi ro tín, có kinh nghiệm liên quan đến quản lý cơ sở dữ liệu MIS trong đó tối thiểu 1 năm kinh nghiệm quản lý.
Có khả năng hiểu và giao tiếp tiếng Anh
Kỹ năng phân tích tốt
Sử dụng tốt các phần mềm để hỗ trợ phân tích, dự báo như Crystal ball, Tableau, SQL, Office (excel, excel macro, powerpoint, visio…)…
Nắm được các kỹ thuật phân tích như vintage, flowrate

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.