Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

PTF - Trưởng nhóm Phân tích rủi ro

 • Ha Noi (Hoan Kiem District)
 • Team Leader / Supervisor
 • Permanent
 • Bachelor
 • 5 Years
 • Negotiable
 • Risk Division, Finance / Investment
 • 02/09/2022

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

Xây dựng và kiểm định hiệu quả các phương pháp định lượng, mô hình tính toán, dự báo rủi ro.

Quản lý phương pháp và công cụ chấm điểm Tín dụng

Xây dựng phương thức và thực hiện thu thập dữ liệu rủi ro, phân loại, làm sạch dữ liệu

Thực hiện các hoạt động phân tích, dự báo

Xây dựng và quản lý các bộ chỉ tiêu đo lường và cảnh báo rủi ro

Đào tạo và hướng dẫn các thành viên trong nhóm.

Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao.

Job Requirement

Tốt nghiệp đại học hoặc bằng cấp tương đương chuyên ngành liên quan đến số liệu như toán ứng dụng, thống kê, kinh tế lượng, tài chính ngân hàng, quản lý thông tin, nghiên cứu vận hành…

Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm liên quan đến phân tích và quản trị rủi ro tín, có kinh nghiệm liên quan đến quản lý cơ sở dữ liệu MIS trong đó tối thiểu 2 năm kinh nghiệm quản lý.

Kỹ năng phân tích tốt

Sử dụng tốt các phần mềm để hỗ trợ phân tích, dự báo như Crystal ball, Tableau, SQL, Office (excel, excel macro, powerpoint, visio…)…

Kỹ năng quản lý hệ thống & báo cáo

Đón nhận và dẫn dắt thay đổi

Khả năng lập kế hoạch và tổ chức

Khả năng phát triển con người và truyền cảm hứng

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.