Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

PTF - Trưởng nhóm Chính sách rủi ro

 • Ha Noi (Hoan Kiem District)
 • Team Leader / Supervisor
 • Permanent
 • 3 Years
 • Negotiable
 • Risk Division
 • 10/10/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Xây dựng, cập nhật và đảm bảo đáp ứng đầy đủ các điều kiện và quy định pháp lý đối với hoạt động quản trị rủi ro.

Thẩm định các văn bản định chế liên quan đến sản phẩm, dịch vụ, quy trình nghiệp vụ tín dụng

Xây dựng, vận hành, đánh giá hiệu quả của các chính sách nội bộ về quản lý rủi ro (Mô hình quản trị rủi ro, chiến lược, quy định, quy trình quản lý rủi ro…) trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn hoạt động của PTF.

Phối hợp với bộ phận phát triển sản phẩm, các bộ phận liên quan trong việc xây dựng chính sách tín dụng. Đưa ra các ý kiến về các rủi ro, các điểm chưa phù hợp của các sản phẩm, quy trình

Xây dựng, điều chỉnh chính sách tín dụng phù hợp với định hướng kinh doanh và đảm bảo chất lượng danh mục tín dụng dựa trên các phân tích dữ liệu danh mục.

Phối hợp/hỗ trợ xây dựng, cập nhật quy định, quy trình, hướng dẫn quản trị rủi ro đối với các đơn vị, bộ phận liên quan.

Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao.

Job Requirement

Tốt nghiệp đại học hoặc bằng cấp tương đương chuyên ngành liên quan đến tài chính, kinh tế, ngân hàng

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm liên quan đến đến tín dụng, quản lý rủi ro, xây dựng chính sách, văn bản quản trị rủi ro tín dụng.

Khả năng thiết lập, xây dựng các chính sách văn bản liên quan đến tín dụng

Kỹ năng quản lý hệ thống & báo cáo

Am hiểu về các dịch vụ tài chính tiêu dùng, quy trình, sản phẩm, các mô hình bán hàng, các quy trình rủi ro và tài chính.

Hiểu biết về tình hình kinh tế vĩ mô nói chung

Khả năng chủ động trong công việc.

Khả năng giải quyết vấn đề

Khả năng đánh giá vấn đề

Khả năng làm việc hiệu quả trong sự thay đổi

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.