Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

PTF - Trưởng bộ phận Dịch vụ khách hàng

 • Ha Noi (Hoang Mai District)
 • Manager
 • Permanent
 • Bachelor
 • 5 Years
 • Negotiable
 • Customer Service
 • 20/07/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Chịu trách nhiệm quản lý chất lượng dịch vụ tổng đài đường dây nóng của Công ty

Tham mưu đề xuất xây dựng các giải pháp tư vấn chăm sóc khách hàng để nhằm nâng cao trải nghiệm

Xây dựng và triển khai các tiêu chuẩn chất lượng, quy trình, quy định tư vấn khách hàng trước và sau bán

Xây dựng và đưa ra các yêu cầu với IT để nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống call center

Thực hiện các phương pháp đo lường để đánh giá mức độ hài lòng chung của khách hàng.

Soạn thảo và cải tiến quy trình, nghiệp vụ, chất lượng dịch vụ

Đào tạo và huấn luyện nhân viên, đảm bảo chất lượng và hiệu quả công việc.

Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao.

Job Requirement

Tốt nghiệp Đại học, Ưu tiên chuyên ngành Ngân hàng/Tài chính/Kinh tế…

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Dịch vụ Khách hàng và tối thiểu 3 năm quản lý lĩnh vực Dịch vụ khách hàng 24/7

Tư duy dịch vụ

Am hiểu và có khả năng phân tích, đánh giá, cải thiện trải nghiệm khách hàng

Khả năng đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ chuyên sâu

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.