Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

PTF - Thực tập sinh Quản trị rủi ro danh mục

 • Ha Noi (Hoan Kiem District)
 • Student / Internship
 • Freelance
 • Not required
 • Negotiable
 • Risk Division
 • 31/08/2022

Job Benefit

 • Training & Development

Job Description

Tổng hợp dữ liệu và thực hiện các báo cáo danh mục định kỳ (báo cáo NHNN, báo cáo quản trị danh mục, báo cáo CIC)

Tham gia dự án quản trị dữ liệu

Nhận  định, khoanh vùng rủi ro và đề xuất các biện pháp giảm thiểu rủi ro tín dụng thích hợp

Kiểm tra kết quả thực hiện các biện pháp quản trị danh mục

Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao.

Job Requirement

Sinh viên năm cuối/ Cử nhân chuyên ngành liên quan đến số liệu như toán ứng dụng, thống kê, kinh tế lượng, tài chính ngân hàng, quản lý thông tin, nghiên cứu vận hành…

Không yêu cầu kinh nghiệm

Có khả năng hiểu và giao tiếp tiếng Anh khá

Có khả năng nghiên cứu, phân tích, phát hiện, đánh giá, nắm bắt, nhận xét, tổng hợp, phân loại vấn đề rủi ro tín dụng

Có khả năng nghiên cứu, phân tích số liệu; sử dụng thành thạo Excel, SQL, Oracle; các phần mềm phân tích như R, SAS, Python, ngôn ngữ lập trình (VBA, Matlab,...)

Có khả năng sử dụng tốt các phần mềm để hỗ trợ phân tích, dự báo như Crystal ball, 
Tableau, SQL, Excel macro…

Khả năng nghiên cứu, tiếp cận các vấn đề phức tạp với định hướng ứng dụng thực tế

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.