Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

PTF_Phó phòng Thu hồi nợ thực địa (Phụ trách khu vực miền Nam)

 • Ho Chi Minh (District 1)
 • Manager
 • Permanent
 • 2 - 4 Years
 • Negotiable
 • Risk Division, Finance / Investment
 • 28/02/2023

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

1. Mục tiêu công việc

- Đảm bảo Bộ phận Thu hồi nợ tại nhà được phân công quản lý hoạt động có tổ chức, tuân thủ đúng các Quy chế/ Chính sách/ Quy trình/ Quy định chung của Công ty và TT THN.

- Đảm bảo hoạt động thu hồi nợ tại nhà hiệu quả, hoàn thành mục tiêu và kế hoạch Công ty và Trung tâm thu hồi nợ đề ra.

 

2. Nhiệm vụ, trách nhiệm chính

- Xây dựng các kế hoạch - định hướng thu hồi nợ tại nhà và đảm bảo hoạt động thu hồi nợ của các nhóm thu hồi nợ tại nhà tại từng vùng, miền đang quản lý được triển khai theo đúng những kế hoạch - định hướng đề ra.

- Theo dõi, đôn đốc, giám sát Bộ phận THN tại nhà tại từng vùng, miền đang quản lý thực hiện xử lý, thu hồi nợ theo đúng quy định của công ty.

- Phân công công việc cho các nhân sự thuộc Bộ phận THN tại nhà tại từng vùng, miền đang quản lý.

- Cập nhật và báo cáo cấp có thẩm quyền về kết quả thu hồi nợ tại nhà tại từng vùng, miền đang quản lý theo định kỳ tháng/quý/năm hoặc theo yêu cầu của Cấp có thẩm quyền.

- Giám sát – phòng ngừa gian lận, phát hiện và báo cáo hoặc xử lý kịp thời (trong phạm vi quyền hạn) các trường hợp phát sinh gian lận từ nhân viên THN tại nhà tại từng vùng, miền đang quản lý.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc xây dựng các quy trình - quy định về hoạt động thu hồi nợ và kiểm soát chất lượng thu hồi nợ tại nhà, đảm bảo hiệu quả về hoạt động và công tác phòng chống gian lận.

- Thiết lập, duy trì mối quan hệ giữa Công ty với các Đơn vị trong hệ thống và/ hoặc với các cơ quan chức năng, các tổ chức khác có liên quan để phục vụ công tác xử lý và thu hồi nợ đạt hiệu quả.

- Tiếp nhận, xử lý và phản hồi các khiếu nại, thắc mắc của khách hàng thông qua BPVH THN

- Tư vấn cho Cấp lãnh đạo, và/ hoặc các đơn vị liên quan về các vấn đề xử lý và thu hồi nợ. 

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học trở lên (Ưu tiên các ngành Luật tài chính, Quản trị kinh doanh, Luật,...) 

- Có 2 - 4 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Kỹ năng tư duy logic tốt

- Kỹ năng phán đoán tốt, xử lý tình huống và đưa ra quyết định nhanh chóng

- Kỹ năng đọc, phân tích các chỉ số báo cáo liên quan đến xử lý nợ trong Tài chính - Ngân hàng

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.