Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

PTF - Nhân viên Sales tài chính

 • Ho Chi Minh (District 1)
 • Entry Level
 • Part Time
 • High School / Equivalent
 • 1 - 2 Years
 • 8,000,000 - 12,000,000 VND
 • Sales / Business Development, Banking, Finance / Investment
 • 10
 • 30/08/2022

Job Description

- Tư vấn các sản phẩm công ty đến khách hàng theo đúng quy trình, quy định của công ty
- Tiếp nhận thông tin, yêu cầu của khách hàng để tiến hành xử lý, giải đáp, tư vấn về sản phẩm cho khách hàng.
-Thu thập và tổng hợp thông tin về thị trường, đối thủ cạnh tranh, các sản phẩm theo phân khúc thị trường, nhóm khách hàng.
- Phối hợp với bộ phận Hỗ trợ bán hàng nhằm giải quyết các trường hợp hồ sơ khách hàng bị trả về
- Thực hiện các chương trình, hoạt động bán hàng theo kế hoạch, chiến lược của công ty
- Quản lý hồ sơ khách hàng và thực hiện kế hoạch chăm sóc khách hàng
- Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao.

Job Requirement

- Đảm bảo kế hoạch chỉ tiêu được giao về cả số lượng hợp đồng giải ngân, số tiền giải ngân của phòng bán hàng trực tiếp theo từng thời kỳ. 
- Đảm bảo kế hoạch chỉ tiêu được giao về cả số lượng hợp đồng giải ngân, số tiền giải ngân của phòng bán hàng trực tiếp theo từng thời kỳ. 
- Tốt nghiệp Trung học Phổ thông trở lên     
- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí  bán hàng trực tiếp, ưu tiên đố với lĩnh vực bán sản phẩm ngân hàng, bảo hiểm.
- Biết các thông tin về tầm nhìn, giá trị cốt lõi và mô hình tổng thể của PTF thông qua các Phương tiện truyền thông

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.