Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

PTF_Nhân viên Nhắc phí trước hạn

 • Ha Noi (Hoang Mai District),  Ho Chi Minh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Not required
 • Competitive
 • Finance / Investment
 • 31/10/2022

Job Benefit

 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Gọi điện thoại trực tiếp tới khách hàng nằm trong danh sách được phân công để nhắc nhở/thuyết phục khách hàng thanh toán khoản nợ quá hạn

Chịu trách nhiệm báo cáo tình hình, khả năng trả nợ của từng khách hàng cho trưởng nhóm và/hoặc theo quy định, quy trình thu hồi nợ sớm

Hướng dẫn khách hàng cung cấp thông tin liên lạc mới (nếu có) để cập nhật và ghi nhận lên hệ thống

Giải thích đầy đủ cho khách hàng những vấn đề liên quan đến số tiền quá hạn

Tận dụng các kỹ thuật tìm kiếm và chiến lược thu hồi nợ để xác định các bên liên quan đến khách hàng phục vụ cho mục đích thu hồi khoản nợ

Báo cáo cho trưởng nhóm những trường hợp khách hàng có biểu hiện không đồng ý thanh toán hoặc có biểu hiện gian lận

Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao.

Job Requirement

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

Biết các thông tin về tầm nhìn, giá trị cốt lõi và mô hình tổng thể của PTF thông qua các Phương tiện truyền thông.

Kỹ năng linh hoạt trong xử lý tình huống và giao tiếp tốt

Khả năng chủ động trong công việc và đàm phán khá

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.