Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

PTF - Devops Engineer

 • Ha Noi (Hoan Kiem District)
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 2 Years
 • Negotiable
 • IT - Software
 • 15/08/2022

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

- Quản lý và tự động hóa các quy trình sản xuất phần mềm bằng cách sử dụng các kỹ thuật Continuous Integration và Continuous Delivery (CICD).

- Nghiên cứu, xây dựng quy trình sản xuất, triển khai và quản lý hệ thống các công cụ CICD nói riêng và DevOps nói chung nhằm nâng cao chất lượng.

- Tham gia nghiên cứu và hỗ trợ xây dựng các sản phẩm phần mềm theo định hướng Microservice, DevOps

- Nghiên cứu, cập nhật công nghệ, công cụ mới, đề xuất các giải pháp triển khai cung cấp cho các nhóm dự án

- Quản lý máy chủ, ứng dụng và các phần mềm nội bộ được công ty sử dụng.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học loại Khá trở lên chuyên ngành CNTT, KTVT

- Toiec >= 550 điểm.

- Có kinh nghiệm về các mảng:

• Lập trình: 1-2 năm kinh nghiệm (Java, web, Python, JS, ...)

• Hệ điều hành: Linux, Centos, UNIX, Ubuntu,...

• Web/App Server (Apache, Nginx, IIS, Tomcat, ...)

• Quản trị DB (SQL, NoSQL)

- Có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm tốt.

- Đam mê, sáng tạo, có khả năng tự nghiên cứu.

-+-+- Ưu tiên

- Có kiến thức về DevOps, CICD, Cloud,..

- Có kinh nghiệm về các công cụ CI/CD, như Jenkins, Sonarqube, SCM (IBM, Git, SVN), Jira

- Có kinh nghiệm sử dụng tool Automation Test (Selenium, RobotFramework, Appium)

- Có kinh nghiệm về Docker, Kubernetes, MicroServices

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.