Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

PTF - CTV kinh doanh trực tiếp DSA

 • Ho Chi Minh (District 1)
 • Experienced (Non - Manager)
 • Part Time
 • No Degree
 • No Experience
 • Competitive
 • Banking, Finance / Investment
 • 31/10/2022

Job Description

 • Tư vấn các sản phẩm công ty đến khách hàng theo đúng quy trình, quy định của công ty
 • Tiếp nhận thông tin, yêu cầu của khách hàng để tiến hành xử lý, giải đáp, tư vấn về sản phẩm cho khách hàng.
 • Thu thập và tổng hợp thông tin về thị trường, đối thủ cạnh tranh, các sản phẩm theo phân khúc thị trường, nhóm khách hàng.
 • Phối hợp với bộ phận Hỗ trợ bán hàng nhằm giải quyết các trường hợp hồ sơ khách hàng bị trả về
 • Thực hiện các chương trình, hoạt động bán hàng theo kế hoạch, chiến lược của công ty
 • Quản lý hồ sơ khách hàng và thực hiện kế hoạch chăm sóc khách hàng
 • Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao.

Job Requirement

 • Bằng cấp Tốt nghiệp Trung học Phổ thông trở lên
 • Không yêu cầu kinh nghiệm hoặc ưu tiên đối với UV có kinh nghiệm bán hàng lĩnh vực bán sản phẩm ngân hàng, bảo hiểm.
 • Am hiểu tổ chức Biết các thông tin về tầm nhìn, giá trị cốt lõi và mô hình tổng thể của PTF thông qua các Phương tiện truyền thông
 • Am hiểu sản phẩm của đơn vị Hiểu và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ đơn vị đang cung cấp theo quy định, quy trình sẵn có.
 • Am hiểu quy định/quy trình tác nghiệp trong đơn vịVận dụng và thực hiện các bước đơn giản theo quy định/ quy trình sẵn có của đơn vị.
 • Làm việc ở khu vực Miền Nam 

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.