Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

PTF - Chuyên Viên Quản lý an toàn thông tin

 • Ha Noi (Hoan Kiem District)
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 2 Years
 • Negotiable
 • IT - Software
 • 10/10/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Xây dựng kiến trúc, giải pháp cho các dự án An toàn thông tin tổng thể

Quản lý Hệ thống quản lý An toàn thông tin

Quản lý vận hành, quản trị hệ thống thiết bị bảo đảm an toàn thông tin.

Xây dựng chính sách bảo đảm An toàn thông tin.

Tổ chức nghiên cứu, phát triển, áp dụng, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin.

Tổ chức kiểm tra rà soát, đánh giá tuân thủ định kỳ, giám sát, ứng cứu về an toàn thông tin; định kỳ tổ chức hoặc tham gia diễn tập phòng, chống tấn công mạng.

Tổ chức đào tạo, chuyển giao, hướng dẫn các đơn vị phương án đảm bảo an toàn thông tin; thông báo, phối hợp, chỉ đạo các đơn vị liên quan kịp thời xử lý các sự cố, khôi phục nhanh chóng mạng thông tin, đồng thời giải quyết các vướng mắc về kỹ thuật giữa các đơn vị.

Thẩm định, kiểm tra, đánh giá về an toàn thông tin các hệ thống thông tin trước khi chính thức đưa vào vận hành và khai thác.

Thẩm định các kế hoạch phát triển ứng dụng an ninh, an toàn thông tin tại các đơn vị, đảm bảo tính đồng nhất và tương thích tạo thuận lợi cho việc quản lý, khai thác.

Job Requirement

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành An toàn thông tin/Công nghệ thông tin/ ĐTVT/ Toán tin,… và 2 năm kinh nghiệm vị trí tương đương

Có kiến thức về các nguyên tắc bảo mật thông tin, bao gồm đánh giá rủi ro và quản lý, mối đe dọa và quản lý dễ bị tổn thương, ứng phó sự cố, và nhận dạng và quản lý truy cập.

Có kiến thức về cơ sở hạ tầng mạng, bao gồm các thiết bị định tuyến, chuyển mạch, tường lửa, và các giao thức mạng và các khái niệm liên quan.

Có kiến thức tốt về các hệ điều hành Linux, Windows.

Có kiến thức tốt về an toàn thông tin, các kỹ thuật phòng chống tấn công, đánh giá rủi ro và xử lý sự cố an toàn thông tin

Ưu tiên có các chứng chỉ về ATTT: ITTL, CISSP, CHFI, CISM…

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.