Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

PTF - Chuyên viên Phê duyệt tín dụng

 • Ha Noi (Hoan Kiem District)
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 1 Years
 • Negotiable
 • Banking, Finance / Investment
 • 10/10/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Đánh giá và đưa ra quyết định về các khoản tín dụng trên cơ sở đề xuất của  bộ phận Thẩm định điện thoại
Phê duyệt khoản vay đảm bảo tuân thủ quy định, quy trình và chính sách tín dụng của PTF
Đảm bảo thời gian xử lý hồ sơ theo đúng SLA
Đảm bảo năng suất xử lý hồ sơ bình quân theo đúng KPI mà Phòng Thẩm định & Phê duyệt đã giao cho mỗi vị trí thực hiện.
Tham gia góp ý trong việc xây dựng sản phẩm, quy trình, hướng dẫn liên quan đến nghiệp vụ của Phòng
Lập báo cáo công việc theo yêu cầu
Thực hiện các công việc khác theo cấp trên giao

Job Requirement

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Ngân hàng, Tài chính, kế toán, kinh tế hoặc ngành thương mại có liên quan.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm thẩm định hoặc 1 năm với vị trí phê duyệt tín dụng
Kỹ năng phân tích, tổng hợp,  đánh giá rủi ro tín dụng
Khả năng nhận biết và phát hiện chứng từ gian lận.
Kỹ năng khai thác và đánh giá thông tin

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.