Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

PTF_Chuyên viên Phân tích thu hồi nợ

 • Ha Noi (Hoang Mai District)
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • 1 - 2 Years
 • Negotiable
 • Banking, Finance / Investment
 • 10/12/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

-Phân tích, đánh giá, dự báo xu hướng biến động của danh mục nợ

-Kiểm soát báo cáo Phân loại nợ và trích lập dự phòng đối với danh mục tín dụng tiêu dùng

-Tính toán, theo dõi kết quả thu nợ của các công ty outsoure hàng ngày hoặc theo định kỳ; phát hiện và báo cáo các dấu hiệu bất thường phát sinh và đưa ra giải pháp xử lý kịp thời

-Xây dựng công cụ cảnh báo rủi ro sớm và phát hiện lỗi hệ thống liên quan đến chính sách tín dụng

-Chạy các báo cáo hàng ngày : bao gồm báo cáo số thu, tác nghiệp, tỷ lệ hoàn thành của các THN

-Đối chiếu, đối soát phân luồng định kỳ phuc vụ tính toán bonus cho THN

-Các công việc khác theo chỉ đạo của Giám đốc Thu hồi nợ

Job Requirement

-Tốt nghiệp Đại học trở lên

- Chuyên ngành: Kinh tế, Tài chính ngân hàng, Quản lý thông tin, Toán tài chính

- Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm tại vị trí tương tự hoặc 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực báo cáo/ tài chính/quản lý hiệu suất

- Kiến thức thống kê phân tích.

- Kiến thức chung về tài chính tiêu dùng và các chỉ số cảnh báo rủi ro tín dụng.

- Có kiến thức về các văn bản luật liên quan đến tài chính ngân hàng về tín dụng.

- Tiếng Anh chứng chỉ C (hoặc tương đương) trở lên, sử dụng tốt tiếng Anh, giao tiếp và đọc hiểu các tài liệu liên quan đến công việc phụ trách. Thông thạo tiếng anh là lợi thế

- Tin học ứng dụng văn phòng (word, Power Point, Excel (VBA), Internet,…)

- Có kiến thức về các ngôn ngữ cấu trúc dữ liệu SQL/My SQL/Oracle/….hoặc các công cụ BI tool là lợi thế.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.