Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

PTF - Chuyên viên Phân tích rủi ro

 • Ha Noi (Hoan Kiem District)
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 1 Years
 • Negotiable
 • Risk Division
 • 10/10/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Truy xuất dữ liệu, kiểm tra, kiểm soát các dữ liệu có bị lỗi, sai

Xử lý dữ liệu và phân tích dựa trên các phần mềm xử lý dữ liệu,chạy mô hình để đưa ra số liệu các chỉ báo rủi ro

Theo dõi, báo cáo các chỉ số cảnh báo rủi ro liên quan đến khoản vay

Thực hiện các hoạt động phân tích, kiểm tra hoạt động của các mô hình được giao, cập nhật và điều chỉnh mô hình theo từng

Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao.

Job Requirement

Tốt nghiệp Đại học hoặc bằng cấp tương đương chuyên ngành liên quan đến số liệu như toán ứng dụng, thống kê, kinh tế lượng, tài chính ngân hàng, quản lý thông tin, nghiên cứu vận hành…

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm liên quan đến phân tích dữ liệu (data analyst) được đào tạo thêm về mảng rủi ro khi vào làm việc

Kỹ năng phân tích tốt

Sử dụng tốt các phần mềm để hỗ trợ phân tích, dự báo như Crystal ball, Tableau, SQL, Office (excel, excel macro, powerpoint, visio…)…

Kỹ năng quản lý hệ thống & báo cáo

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.