Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

PTF - Chuyên viên Phân tích dữ liệu

 • Ha Noi (Hoang Mai District)
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 1 Years
 • Negotiable
 • IT - Software
 • 10/10/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Chịu trách nhiệm xử lý số liệu, phân tích số liệu và các báo cáo liên quan đến hoạt động của Trung tâm thẩm định (báo cáo năng suất, tỉ lệ phê duyệt, SLA, input, output….)
Tổng hợp dữ liệu nhân sự, xác định thu nhập tăng thêm (incentive) cho nhân viên trong trung tâm thẩm định
Cảnh báo và đưa ra đề xuất cải thiện khi có dấu hiệu bất thường liên quan thông qua số liệu hoạt động.
Tham gia các dự án phát triển của trung tâm hoặc liên quan đến các phòng ban khác khi được phân công.
Tính toán, đề xuất nhân sự dựa trên kế hoạch kinh doanh từng thời kỳ. Chịu trách nhiệm kiểm soát chi phí của Trung tâm thẩm định và phê duyệt
Các công việc khác (Theo phân công của cấp quản lý)

Job Requirement

Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành: kế toán, toán thống kê
Có kinh nghiệm 1 năm trở lên trong mảng phân tích dữ liệu, lĩnh vực toán kinh tế, toán thống kê. Sử dụng tốt Excel, SQL
Phân tích số liệu, thiết kế các mẫu biểu báo cáo
Phân tích và đánh giá số liệu hoạt động của cá nhân/nhóm để có điều chỉnh phù hợp với yêu cầu của trung tâm
Có nền tảng kiến thức về công nghệ thông tin
Chủ động, cầu tiến trong công việc

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.