Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

PTF - Chuyên viên Nhân sự

 • Ha Noi (Hoan Kiem District)
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 2 Years
 • Negotiable
 • Human Resources
 • 30/06/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

- Tham gia xây dựng kế hoạch quản lý hiệu suất hoạt động và hệ thống chỉ tiêu (KPIs)
- Thực hiện đánh giá, báo cáo thực trạng công tác quản lý hiệu suất, đánh giá thực hiện công việc
- Đề xuất xây dựng, sửa đổi bổ sung các quy định, quy trình trong lĩnh vực Quy chế quản lý kết quả công việc (KPIs)
- Tổ chức đánh giá, tổng hợp, cung cấp kết quả đánh giá KPIs, kết quả thực hiện công việc của nhân viên theo định kỳ.
- Hỗ trợ đơn vị thành viên xây dựng và tổ chức đánh giá kết quả thực hiện công việc của các cá nhân tại đơn vị thành viên.
- Cập nhật các thông tin liên quan đến lĩnh vực quản lý hiệu suất, kết quả công việc
- Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị Nhân lực hoặc các ngành liên quan
- Có ít nhất 2 năm công tác trong lĩnh vực quản lý hiệu suất hoạt động, kết quả công việc ở các công ty, Tập đoàn lớn. Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại Ngân hàng, Công ty tài chính.
- Có kiến thức hiểu biết chuyên sâu về lĩnh vực Nhân sự; Luật lao động; Luật BHXH; Luật thuế TNCN
- Kỹ năng quản lý hệ thống & báo cáo
- Kỹ năng tin học văn phòng và sử dụng phần mềm nhân sự thành thạo

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.