Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

PTF - Chuyên viên kiểm thử phần mềm

 • Ha Noi (Hoan Kiem District)
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 1 Years
 • Negotiable
 • IT - Software
 • 22/07/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Đọc hiểu tài liệu đặc tả, viết các tài liệu theo mẫu của dự án và sign-off nội bộ: test case, test report, hướng dẫn sử dụng phần mềm
Tham gia thực hiện SIT, re-test, regression test cho các hệ thống của công ty (Chức năng của ứng dụng, Database, webservice, Report)
Smoke test trên môi trường UAT trước khi bàn giao môi trường UAT cho người dùng, hỗ trợ người dùng nghiệp vụ tạo UAT scenarios và test trong quá trình UAT, log bugs UAT nhận được từ người dùng lên tool quản lý dự án và theo dõi các bug đã log/được assign.
Hỗ trợ người dùng nghiệp vụ test khi golive (nếu cần)
Hỗ trợ bộ phận hỗ trợ người dùng trong việc nhận diện lỗi và đào tạo người dùng.
Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao.

Job Requirement

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên hệ chính quy, ưu tiên các chuyên ngành CNTT, Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin và Tin học kinh tế.
Ưu tiên các ứng viên có chứng chỉ chứng chỉ kiểm thử phần mềm ISTQB, chứng chỉ quản lý dự án PMF
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở các vị trí tương đương
Có khả năng hiểu và giao tiếp Tiếng anh cơ bản
Khả năng viết kế hoạch và kịch bản kiểm thử cho web và mobile
Hiểu biết về kiểm thử phần mềm cũng như quy trình phát triển phần mềm
Hiểu biết về API, database, SQL, …
Hiểu biết về sản phẩm/ dịch vụ CNTT trong ngành Tài chính - Ngân hàng

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.