Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

PTF - Chuyên viên chính Quản trị rủi ro danh mục

 • Ha Noi (Hoan Kiem District)
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 2 Years
 • Negotiable
 • Risk Division
 • 10/10/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Thực hiện phân tích và báo cáo danh mục theo các kỹ thuật Vintage, flowrate, Was-Is, co-incident and lagged delinquency…)

Thực  hiện  phân tích  danh mục qua các phân khúc, sản phẩm, vùng miền,  thông tin khách hàng và nhiều lát cắt khác nhau…

Tư vấn trong việc xây dựng/sửa đổi của nhóm chính sách tín dụng cũng như chính sách sản phẩm

Xây dựng phân tích dự báo, đánh giá chất lượng danh mục tín dụng theo dữ liệu lịch sử.

Thực  hiện  các báo cáo cảnh báo sớm của danh mục như First Payment Default,  Wasis…

Đo lường các chỉ số tài chính liên quan đến rủi ro: tỷ lệ tổn thất, dự phòng, rủi ro cận biên

Thực  hiện  các  báo  cáo  phân tích  chất lượng danh mục định kỳ, nhận  định, khoanh vùng rủi ro và đề xuất các biện pháp giảm thiểu rủi ro tín dụng thích hợp.

Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao.

Job Requirement

Tốt nghiệp Đại học trở lên hoặc bằng cấp tương đương chuyên ngành liên quan đến số liệu như toán ứng dụng, thống kê, kinh tế lượng, tài chính ngân hàng, quản lý thông tin, nghiên cứu vận hành…

Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm liên quan đến mô hình rủi ro tín dụng, phân tích định lượng…

Khả năng nghiên cứu, phân tích số liệu; sử dụng thành thạo Excel, SQL, Oracle; các phần mềm phân tích như R, SAS, Python, ngôn ngữ lập trình (VBA, Matlab,...)

Có khả năng sử dụng tốt các phần mềm để hỗ trợ phân tích, dự báo như Crystal ball, 

Tableau, SQL, Excel macro…

Khả năng nghiên cứu, tiếp cận các vấn đề phức tạp với định hướng ứng dụng thực tế

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.