Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

PTF - Chuyên viên chính Dịch vụ thanh toán

 • Ha Noi (Hoang Mai District)
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • 1 - 2 Years
 • 10,000,000 - 11,000,000 VND
 • Finance / Investment
 • 15/07/2022

Job Description

 • Thực hiện kiểm soát đối soát giao dịch giải ngân, thanh toán, bảo hiểm.
 • Thực hiện kiểm soát đối soát giao dịch & thanh toán phí dịch vụ với đối tác, giải quyết nhanh chóng các sự cố tại các kênh giải ngân, thanh toán.
 • Tham gia phát triển các kênh giải ngân, thanh toán mới & tối ưu hóa hoạt động giải ngân, thanh toán tại đơn vị.
 • Tham gia xây dựng quy trình nghiệp vụ liên quan đến hoạt động xử lý hồ sơ vay tại đơn vị
 • Lập báo cáo công việc theo yêu cầu.
 • Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng
 • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng
 • Hiểu biết về quy trình nghiệp vụ, hệ thống ngân hàng, tài chính
 • Hiểu về quản lý khoản vay trên hệ thống core banking
 • Có tư duy dịch vụ

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.